Doučování pro všechny zájemce zdarma pokračuje i ve školním roce 2022/2023

Vážení rodiče, milí žáci

Národní plán doučování v ČR pokračuje i ve školním roce 2022/2023 a díky této skutečnosti je možné od září využívat doučovací aktivity nabízené učiteli zcela zdarma. 

Je primárně určeno pro žáky ohrožené školním neúspěchem, což je prakticky každý, kdo cítí, že by mu doučování pomohlo.

Doučování probíhá ve skupinkách i individuálně, vždy před či po vyučování, je určeno pro první i druhý stupeň. Vedou je pedagogičtí pracovníci školy (učitelé, asistenti) Doučování může probíhat z každého předmětu, o který budete mít zájem, prioritně z českého jazyka, matematiky, cizích jazyků a dalších naukových předmětů.

Co dělat v případě zájmu?

Pokud se vaše dítě zatím nedoučuje a měli byste případně zájem, můžete oslovit přímo vyučující jednotlivých předmětů (osobně, písemně přes eŽK či email) a domluvit se s nimi. Po konzultaci a zvážení potřebnosti doučování může být vaše dítě zařazeno do již rozběhnutého kurzu. Stejně tak budou vyučující nadále oslovovat žáky a nabízet jim tuto vzdělávací příležitost.

Vzhledem k tomu, že národní plán doučování je financován Evropskou unií - Next Generation EU, je doučování pro všechny žáky zdarma.

Soubory