Malíř Lubomír Dostál v družině

Malíř Lubomír Dostál z Přerova zavítal na podzim do školní družiny. Děti ze tří oddělení si ve třídě výtvarné výchovy na vyšším stupni nakreslily různá zvířátka – pejska, lva, koníka i symbol naší školy, sovu. Celkem si odnesly domů z příjemně prožitého výtvarného odpoledne celkem šestnáct výtvorů.

Foto a text Vladimíra Stoličková

Fotogalerie zde