Mikuláš, andílci a čerti

V úterý 6. prosince k nám do třídy přišla zvláštní návštěva. Od rána panovala ve třídě veselá nálada protknuta tajemným očekáváním. Jakmile se začalo ozývat z chodby chřestění a halasení, pravítko s ryskou šlo odpočívat do sešitu, kde se už povaloval lenoch a myslím, že nikdo už neřešil, jestli se jeho narýsovaná lomená čára láme v tom správném bodu zlomu. 

Všichni se soustředili pouze na dveře, které se najednou otevřely a do třídy vstoupilo několik bytostí. Z některých se linula  andělská běloskvoucí záře,  z jiných byly vidět jen blýskavé oči, rohy a umouněný obličej. Celé skupince velel úctyhodný urostlý muž s bílými vousy.  

Ano přišel k nám Mikuláš s andílky a čerty a přinesl košík plný dobrůtek. Děti všem zazpívali písničku a dokonce jedna odvážná dívenka sama krásně zarecitovala básničku. Mikuláš i jeho pomocníci byli velice spokojeni a usoudili, že letos jsou zde samé hodné děti, pak žáky pochválili a odměnili dárečky ze svých košíků. Na závěr zkrášlili usměvavé tváře obdarovaných andělskými barvami, nebo pekelnými sazemi, aby bylo jasné, že tady už letos Mikuláš byl. 
 

Marcela Odstrčilíková

Fotogalerie zde