Pravda o pravdě

Hoax, dezinformace, fake news... To jsou pojmy, se kterými pracovala třída 9. C na besedě věnované mediální gramotnosti. Cílem bylo žákům přiblížit problematiku třídění velkého množství informací, které se na nás valí každý den. Vést je k zamyšlení se nad pravdivostí zpráv a k jejich objektivnímu vyhodnocování.

Fotogalerie