Janaki

V roce 2008 se naše škola zapojila do programu Adopce na dálku. Vybrali jsme si tehdy indickou dívku Janaki, která pocházela z velmi chudé rodiny a její šance na vzdělání byly minimální. Vždy během měsíce února přispívali žáci naší školy 10 Kč, různými částkami se přidali i někteří učitelé. Letos se tak stalo naposledy, Janaki totiž ukončila své vzdělávání a může se stát učitelkou tamilštiny, jak o tom vždy snila.

Janaki jsme podporovali po celou dobu její školní docházky. Jak píše ve svém posledním dopise, nikdy nám nepřestane být vděčná, že díky naší pomoci dostala šanci na lepší život.

Všichni, kteří se této akce zúčastňovali, mohou mít dobrý pocit z toho, že pomohli potřebnému člověku a ovlivnili jeho život k lepšímu. Věřím, že alespoň někteří žáci při této příležitosti popřemýšleli o tom, že vzdělání v některých částech světa není samozřejmostí a že bychom si měli vážit i toho, co často mylně považujeme za samozřejmé.