Přivítali jsme nové žáky 1. tříd

Ve čtvrtek 1. září usedli ve škole do lavic noví žáci – prvňáčci. Celkem do 1.A,B,C přišlo 74 žáků. Děti přišly v doprovodu rodičů i prarodičů, protože tento den je pro všechny velmi důležitý. Pro zpestření vítal prvňáčky před školou fiktivní koráb s posádkou, která děti vítala, předávala šifrovanou zprávu, zlatou minci z pokladu pirátů a lodičku na památku.

Ve třídách přivítaly děti i rodiče všechny paní učitelky a pak je přišel pozdravit zástupce města Mgr. K. Holík s paní ředitelkou H. Ginterovou, paní zástupkyní J. Skřivánkovou a paní psycholožkou R. Jurečkovou.

Po vzájemném představení dětí, získání razítek a odměn si je převzaly paní vychovatelky, aby si prošli celou školu a ukázali jim šatny, tělocvičny, třídy, jídelnu a školní hřiště se zahradou. Nakonec se sešli všichni ve třídě ŠD, kde děti počkaly na své rodiče. Ti mezitím s paní učitelkami dostávali veškeré informace nebo se i dotazovali na nejasnosti. Nakonec si rodiče své prvňáčky vyzvedli a plni dojmů a radosti odcházeli domů, aby si ještě užili tento slavnostní den, který všechny děti zvládly na výbornou.

Přejeme našim prvňáčkům hodně úspěchů, aby se jim dařilo, aby získali nové kamarády, aby se dobře naučili číst, psát a počítat a do školy se vždy těšily.


Alena Machalová

fotogalerie zde