Zahájení nového školního roku - proslov ředitelky

Vážené paní učitelky, páni učitelé, zaměstnanci školy, vážení rodiče, děvčata a chlapci. Dovolte mi, abych vás všechny co nejsrdečněji přivítala u příležitosti zahájení nového školního roku 2022/2023.
Vítám mezi námi také váženého hosta, pana místostarostu Mgr. Karla Holíka, se kterým se za malou chvíli vydáme osobně pozdravit naše nejmenší žáčky a jejich rodiče, pro něž je dnešní den obzvláště slavnostní.
Všechny malé i velké žáky mohu ujistit, že jsme se na ně těšili, že jsme udělali všechno pro to, aby na ně čekala škola připravená zvládnout nápor dalšího školního roku naplněného učením, zábavou, sportem a přátelskými setkáními.
S počátkem každého školního období se začínají psát nové příběhy těch, kteří usedají do školních lavic. Utvářejí se nové vztahy, vznikají nová přátelství, otevírají se nové obzory a svět, který se vstupem na školní půdu otevírá, může být pestrým dobrodružstvím.
My učitelé do tohoto dobrodružství vkládáme velká očekávání a naděje a věříme, že budete přijímat vše dobré a potřebné, co vám škola nabízí. Stejně tak si ale uvědomujeme, že tu často úmornou a náročnou školní práci nemůžeme zvládnout sami a věříme, že společně s vámi a s vašimi rodiči budeme táhnout za jeden provaz.
Jistě se už všichni těšíte na tradiční motivační příběh a já jsem pro tuto příležitost vybrala takový, který se do školního prostředí obzvláště hodí.
Tak se pohodlně posaďte a následující slova se snažte co nejvíce zapamatovat.
Příběh o tužce se vám určitě bude hodit:
Příběh o tužce
Chlapec se díval, jak babička píše dopis. Potom se zeptal: „Píšeš o něčem, co se přihodilo nám? A není to snad o mně?“ Babička přestala psát, usmála se a odpověděla vnukovi: „Máš pravdu, píšu o tobě. Ale důležitější než slova je tužka, kterou píšu. Chtěla bych, aby ses jí podobal, až budeš velký.“ Chlapec se na tužku zvědavě podíval, ale neviděl nic zvláštního. „Je přece stejná jako všechny ostatní tužky, které jsem kdy viděl!“ Všecko záleží na tom, jak se na věci díváš. Tužka má několik vynikajících vlastností, a když si je udržíš i ty, bude ti na světě vždycky dobře.
První vlastnost:  na tužce není nejdůležitější dřevo nebo vnější tvar, nýbržtuha, jež je uvnitř. Proto vždy dávej pozor na to, co se děje v tvém nitru.
Druhá vlastnost: čas od času musíme přestat psát a použít ořezávátko. To tužce trochu ubližuje, ale je pak ostřejší. Proto musíš občas snést nějakou bolest, jelikož z tebe učiní lepšího člověka.
Třetí vlastnost: tužka nám umožní, abychom vzali gumu a vymazali chybu. Tužka nám pomáhá uvědomit si, že opravit něco, co jsme udělali, nemusí být špatně, ale je to naopak důležité, abychom setrvali na správné cestě.
A konečně čtvrtá vlastnost: tužka vždy zanechává stopu. Stejně tak nic, co v životě uděláš, nezůstane bez následků, a proto si buď dobře vědom toho, co činíš.“
 
Milí žáčci a žáci naší školy, drazí rodiče a kolegové…
I přesto, že vám nemohu slíbit, že pro vás bude školní práce vždy jen snadná, pevně věřím, že to společně opět dokážeme a že ten letošní školní rok bude stát za to.
Tak hodně úspěchů….                Hana Ginterová - ředitelka školy