Informace k průběhu prvního školního týdne nového školního roku

Informace k průběhu prvního školního týdne

Všem našim žákům a jejich rodičům s radostí oznamujeme, že školní rok 2022/2023 začíná ve čtvrtek 1. 9. 2022. Škola je vzorně připravená a všichni z Oskolu se na vás moc těšíme.

Seznamy nově utvořených tříd (1. a 6. ročník) budou k dispozici ve vstupní chodbě a na dveřích tříd.

Čtvrtek 1. 9. 2022

·         zahájení školního roku 8:00, ukončení 9:40

·         nové žáky a jejich rodiče očekává u vstupu učitelská služba, která jim poskytne potřebné informace o umístění tříd

·         v prvních třídách proběhne slavnostní zahájení školního roku za přítomnosti rodinných příslušníků, zástupců města a vedení školy (po zahájení si rodiče odvádějí děti domu)

·         další potřebné záležitosti vyřídíte v kanceláři školy, kde se vám budou věnovat naše usměvavé paní sekretářky

·         oběd mají pouze přihlášení žáci (vydává se již od 10.30 hodin)

Pátek 2. 9. 2022

·         1. ročník – vyučování do 9.40 (2 vyučovací hodiny)

·         2. - 5. ročník – vyučování ve třídách  do 11.40

·         6. – 9. ročník - žáci první dvě hodiny s třídním učitelem, od třetí hodiny vyučování podle rozvrhu

·         oběd mají všichni žáci odebírající stravu (vaří se jedno jídlo)

Pondělí 5. 9. 2022

·         1. ročník – vyučování do 10.45 (3 vyučovací hodiny)

·         ve všech ostatních třídách vyučování podle rozvrhu včetně odpolední výuky

Úterý 6. 9. 2022

·         1. ročník – vyučování do 10.45 (3 vyučovací hodiny)

·         ve všech ostatních třídách vyučování podle rozvrhu

Středa - pátek 7. 9. – 9. 9. 2022

·         1. ročník – vyučování do 11.40 (4 vyučovací hodiny)

·         ve všech ostatních třídách vyučování podle rozvrhu

 

Školní jídelna - Informace ke stravování v prvních školních dnech

 ·         Přihlašování nových strávníků od 22. 8. 8:00 - 12:00 v kanceláři školní jídelny (dostupná bočním vchodem ze dvora).

 ·         Je nutné vyplnit přihlášku ke stravování a přinést hotovost 150 Kč na zakoupení čipu nutného ke stravování. 

·         Informace: kancelář ŠJ 573 340 519, 603 839 847 – vedoucí paní Míková

·         Čtvrtek 1. 9. 2022 - oběd je pouze pro strávníky, kteří si sami nahlásí do 30. 8. 2022 oběd prostřednictvím on-line objednávání.

Oběd se vydává od 10:30 - 11:30 hodin

·         Pátek 2. 9. 2022 - oběd mají všichni žáci odebírající stravu (vaří se jedno jídlo)

·         Od pondělí 5. 9. 2022 - obědy mají přihlášeny všichni strávníci automaticky. V prvním týdnu vaříme jen jedno jídlo

Školní družina

Provoz školní družiny bude zahájen v pátek 2. 9. (ráno od 6. 30 do 7. 40 a odpoledne do 16.00 hodin)