Charitativní koncert: Pohádka s dobrým koncem...

 ... aneb Pomáháme Matýskovi, Zdeněčkovi a Kačence.
Žáci Montessori tříd ZŠ Oskol Kroměříž odehráli v sobotu 23. října úžasný Benefiční koncert věnovaný Matýskovi, Zdeněčkovi a Kačence.
Touha pomáhat neustává. Byla to smršť energie a odhodlání. Po chodbách před sálem Sokolského domu se rojila mládež v různých barvitých kostýmech, v sále potlesk doprovázel nadšené volání, jímž rodiče a učitelé z publika podporovaly své děti a žáky na jevišti.
 


„Jsou to zážitky, které nás spojují a na které budeme určitě ještě dlouho vzpomínat,“ uvedli žáci z Montessori tříd.

Na programu byla divadelní vystoupení a scénky z nejrůznějších pohádek, například: Tři ořísky pro Popelku, Sněhurka, Karkulka. Vystoupily hudební skupiny Piráti z Karibiku, Křemílek a Vochomůrka, taneční vystoupení Indian Queen, Dobro s láskou vítězí a mnoho dalšího.

Doprovodný program tvořila výstava obrazů, prodej autorské knížky žáků a školního almanachu, pro menší děti byl připraven dětský koutek s programem.

„Patří k výuce a výchově nechat děti svobodně se projevit v tom, co je baví, je to pro ně důležité. Podobné akce určitě mají smysl. Děti svá vystoupení připravují, sejdou se, vzájemně se obohacují. I já dnes odjíždím s pocitem obohacení,“ uvedla maminka jednoho z vystupujících.

Myšlenka věnovat koncert dětem – Matýskovi, Zdeněčkovi a Kačence v sobě nenese jen prvek humanity a podpory, ale zároveň je pro naše žáky příkladem, že i oni mohou  pomoci potřebným. Silný moment dobrého skutku tak umocnil zážitek všech přítomných, diváků i účinkujících.  

Fotogalerie