Pochutnali jsme si na hanáckých koláčích

V úterý 21. černa 2022 se na hřišti Sokol Kroměříž konal již tradiční turnaj ve vybíjené ,,O HANÁCKÉ KOLÁČ“ žáků 3. a 4. ročníků. Naši žáci bojovali s velkým nasazením a obě kategorie si vybojovali krásné třetí místo. Odměnou jim byl koláč, na kterém si všichni pochutnali a další hezké ceny. Děkujeme všem účastníkům za skvělý sportovní výkon.

Zdeňka Krajčová

Fotogalerie