Konference pro fyziky

Ve dnech 2. a 3. června 2022 se konala na ZŠ Oskol Kroměříž dvoudenní tvořivá konference zaměřená na fyzikální a chemické pokusy aneb Kroměřížské Aequinoctium, 3. (odložený ) ročník.

Tato konference byla zrealizovaná v rámci projektu Místní akční plán ve vzdělávání v ORP Kroměříž II., reg. č. projektu CZ. 02. 3. 68/0.0/0.0/17- 047/0009596. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

K čemu slouží taková akce? Proč se scházejí vyučující fyziky z celého okresu? Proč největší kapacity, metodici vysokých a středních škol, předvádějí zajímavé, známé i neznámé pokusy? Odpovědi jsou jednoduché. Fyzika je nádherný předmět, je to věda o přírodě. Je třeba hledat stále nové formy výuky, předávat zkušenosti mladším kolegům. A hlavně je potřeba umět motivovat žáky prostřednictvím přitažlivých frontálních nebo žákovských pokusů, aby projevili zájem o fyziku a technické předměty.

Přiznám se, že fyzikální pokusy doc. RNDr. Zdeňka Drozda, Ph.D, s jeho kolegyní RNDr. Danou Mandíkovou, CSc. mě naprosto fascinovaly. S jakou lehkostí a hravým způsobem nás vtáhli do problému, nenápadně nás zkoušeli. Také naši kolegové, Mgr. Radek Nesiba z AG – KM, který s nadšením předváděl chemické pokusy a Mgr. Zdeněk Hubáček z Gymnázia KM, s nímž jsme vyráběli rotující soustavu, nás nesmírně obohatili a inspirovali. Jedinečný a obdivuhodný přístup a nápaditost Mgr. Václava Pazdery při konstruování optické lavice jako pomůcky pro žáky by určitě zaujal každého. A jestli si myslíte, že z obyčejné lišty nemůžete vyrobit šikovnou, levnou a funkční pomůcku, tak se mýlíte. Postačí si dokoupit čočky a zrcadla.

Touto cestou děkuji realizačnímu týmu projektu MAP z MÚ KM za dokonalou organizaci akce a už se těším na příští ročník.

Mgr. Lívia Nagyová
učitelka fyziky

Fotogalerie