Přebor ZŠ Oskol v šachu

7. června se hrál na Základní škole Oskol šachový přebor školy. Turnaje se zúčastnilo celkem 28 šachistů. Z toho bylo 21 chlapců a 7 děvčat. Hrálo se tzv. švýcarským systémem na 7 kol, hrací tempo bylo 2 x 15 minut, každý hráč měl tedy na partii 15 minut. Chlapci i děvčata z 1. stupně i 2. stupně hráli společně, hodnoceni byli pak zvlášť chlapci a zvlášť děvčata, celkem se tedy soutěžilo ve čtyřech kategoriích. Absolutním vítězem turnaje se stal Šimon Drábek z 3. B třídy, který získal 6,5 bodů ze sedmi partií. Na 2. místě se umístila Pavlína Škrabolová z 6. A třídy se  6 body a na 3. místě se umístil Niesner Samuel z 9. C třídy, který získal 5 bodů ze sedmi partií. 

Absolutní pořadí nejlepších deseti šachistů je následující:

Umístění

Jméno a příjmení

Třída

Počet bodů

1. místo

Šimon Drábek

3. B

6,5

2. místo

Pavlína Škrabolová

6. A

6

3. místo

Samuel Niesner

9. C

5

4. místo

Jan Brtník

3. B

5

5. místo

Max Šrotíř

7. A

5

6. místo

Jan Coufal

7. A

4,5

7. místo

Marina Spivak

6. C

4,5

8. místo

Jiří Coufal

5. A

4

9. místo

Jakub Kadlík

1. A

4

10. místo

Šárka Kyjovská

2. A

4


 

Pořadí nejlepších chlapců 1. stupně na 1. – 6. místě:

Umístění

Jméno a příjmení

Třída

Počet bodů

1. místo

Šimon Drábek

3. B

6,5

2. místo

Jan Brtník 

3. B

5

3. místo

Jiří Coufal

5. A

4

4. místo

Jakub Kadlík

1. A

4

5. místo

František Kujal

4. C

4

6. místo

Arnošt Buček

1. B

3,5

Pořadí nejlepších děvčat 1. stupně 1. – 3. místě:

Umístění

Jméno a příjmení

Třída

Počet bodů

1. místo

Šárka Kyjovská

2. A

4

2. místo

Aneta Hlaváčová

5. A

3,5

3. místo

Sofie Olšinová

2. B

1


 

Pořadí nejlepších chlapců 2. stupně na 1. – 5. místě:

Umístění

Jméno a příjmení

Třída

Počet bodů

1. místo

Samuel Niesner

9. C

5

2. místo

Max Šrotíř

7. A

5

3. místo

Jan Coufal

7. A

4,5

4. místo

Denis Kříž

7. A

3,5

5. místo

Petr Dvořák

7. A

3


 

Pořadí nejlepších dívek 2. stupně na 1. – 4. místě:

Umístění

Jméno a příjmení

Třída

Počet bodů

1. místo

Pavlína Škrabolová

6. A

6

2. místo

Marina Spivak

6. C

4,5

3. místo

Lucie Šamánková

8. C

3

4. místo

Simona Pacholíková

8. C

2,5


 

Chlapci a děvčata na 1. – 3. místě v kategoriích 1. stupně a 2. stupně, dostali šachové medaile a diplomy a také sladkou odměnu. Pochvalu zaslouží všichni šachisté, kteří se turnaje zúčastnili, rozhodčí turnaje věří tomu, že se Přebor školy v šachu bude konat i v roce příštím. 

Pochvala a poděkování za vzornou přípravu a organizaci turnaje patří paní ředitelce Haně Ginterové a také třídním učitelům a učitelkám, kteří své žáky na turnaj poslali. Nejlepším šachistům a šachistkám bylo doporučeno dále se po stránce šachové rozvíjet, vždyť šachy jsou hra inteligentních lidí, ne nadarmo se o šachové hře říká, že šachy jsou nejlepší gymnastikou mozku.

Štefek Jan

Nejlepší chlapci na turnaji z 1. – 5. ročníku

zleva Jirka Coufal, vítěz Šimon Drábek a Honza Brtník

Nejlepší dívky na turnaji z 1. – 5. ročníku

zleva Sofie Olšinová, vítězka Šárka Kyjovská a Aneta Hlaváčová


 


  

Nejlepší chlapci na turnaji z 6. – 9. ročníku

zleva Honza Coufal, vítěz Samuel Niesner a Max Šrotíř

Nejlepší dívky na turnaji z 6. – 9. ročníku

zleva Lucie Šamánková, vítězka Pavlína Škrabolová a Marina Spivak

Šimon Drábek, nejlepší šachista školy

Pavlína Škrabolová, nejlepší šachistka školy Fotogalerie zde