Projekt – Podzámecká zahrada

Dne 3. června 2022 proběhl na naší škole projektový den s názvem Podzámecká zahrada. Zúčastnili se žáci všech sedmých ročníků. Cílem projektu bylo seznámení s touto „arcibiskupskou“ památkou světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO, která se již v 17. století proměnila v nádhernou barokní zahradu. 

Žáci rozdělení do skupinek nejprve zjišťovali informace o historii, vzácných rostlinách i dřevinách, romantických stavbách i originální sochařské výzdobě. Následovala komentovaná prohlídka nejzajímavějších míst Podzámecké zahrady.

Projekt hodnotíme jako velmi zdařilý a všem, kteří se podíleli na jeho úspěšné realizaci, děkujeme. Náznak skvělé atmosféry můžete vidět na přiložených fotografiích.

Mgr. Jana Královičová

Fotogalerie zde