Bezpečná škola

V pátek 22. dubna byl na naší škole realizován projekt s názvem Bezpečná škola na jaře. Obě tělocvičny se zaplnily žáky osmých a čtvrtých ročníků. Starší žáci si vyzkoušeli roli učitelů a vytvořili pět „lektorských skupin“ zaměřených na konkrétní bezpečnostní rizika. Témata byla následující: Jízda hromadnými cestovními prostředky, Bezpečnost v domácnosti, Bezpečná cesta do školy, Nebezpečné hry venku, Jízda na kolečkových bruslích, koloběžce a kole, Zvířata a bezpečnost. Letošní ročník divákům nabídl řadu novinek a inovací. Za zmínku stojí perfektně připravená ukázka ošetření silného krvácení. Umělá krev tryskající z plastové trubičky důmyslně ukryté pod rukávem vzbudila mimořádný zájem žáků. Osmáci svůj výklad obohatili rekvizitami (vybavení zodpovědného cyklisty apod.) 

Žáci druhých tříd měli příležitost klást otázky, seznámit se s osobními zkušenostmi svých starších spolužáků, vyplňovali křížovky, řešili úkoly. Každá skupinka předvedla předem připravenou simulaci ošetření úrazu. 

I letos bylo setkání mladších žáků se staršími doprovázené výbornou atmosférou. Projekt byl přínosem pro obě zúčastněné skupiny. Žáčci čtvrtého ročníku si kromě znalostí a dovedností odnesli také drobnou odměnu za spolupráci.

Jan Kenša

Fotogalerie zde