Jarní sběr papíru

Ve dnech 25. 4. - 27. 4. proběhla na naší škole pravidelná sběrová soutěž starého papíru, kterou se snažíme přispět na ochranu přírody a třídění odpadu. Také výtěžek je určitě pro školu zajímavý.

Sběru se účastnily všechny třídy z 1 a 2. stupně. Sbírali všichni, někteří rodiče pomáhali dovézt sběr do školy, ostatní ho poctivě nosili každý den se žáky v menších balíčkách po 2-3 kg.

Žákům z 1. stupně se sčítaly přinesené balíčky do soutěže tříd. Nejlepší třídou se stala 3.A třída, která odevzdala celkem 183 balíčků. Ocenili jsme celkem 14 žáků, kteří přinesli nejvíce balíčků za svou třídu. Všichni získali sladkosti a drobné ceny.

Žákům z 2. stupně se sběr vážil a soutěžili o nejlepšího sběrače a třídu na škole. Nejlepším sběračem se stala Nikol Slezáková se 750 kg sběru a soutěž tříd vyhrála 6. C, která donesla 972 kg.

Všechny třídy 2. stupně nasbíraly celkem 3292 kg starého papíru, hlavně novin a časopisů a zachránili tak možná několik stromů.

Děkujeme všem, kteří se zapojili. Získané peníze použijeme pro žáky na příspěvky do soutěží, na odměny nebo na zájmovou činnost kroužků ve škole.

Alena Machalová