Projektový den J. A. Komenský

Ve dnech 20. a 21.4. měly třídy VII. D a VI. C (každá vždy jeden den) netradiční vyučování. Vlastně ani nešlo o vyučování, ale o projektový den na téma J. A. Komenský.

Jméno tohoto slavného Čecha zná snad každý, většině lidí se vybaví i titul Učitel národů. Jeho jméno je totiž známé i za hranicemi našeho státu a jeho myšlenky jsou dodnes aktuální.

Žáci obou tříd měli příležitost se zajímavou formou seznámit s jeho životem a základními myšlenkami jeho díla. Lektor Radek Hejret vedl žáky i k zamyšlení nad jejich životem a k přemýšlení o tom, co by chtěli a mohli v budoucnu změnit, aby se život v naší zemi změnil k lepšímu. K tomu sloužily také citáty Komenského k sedmi oblastem, kde je náprava velmi žádoucí a v našich silách. Jedním z důležitých poznatků bylo i to, že by člověk neměl být na problémy sám.

Celé dopoledne velmi rychle uteklo, ale myšlenky Komenského se budou k žákům vracet ještě dlouho.


Leona Minaříková, Eva Jačková

Fotogalerie