Barevný Den Země

Žáci 1.stupně naší školy se připojili k oslavám Dne Země. Ve středu 20.4. jsme si uspořádali projektový den spojený s ekologicky zaměřenými úkoly na školním hřišti.

O Dnu Země, ekologii, recyklaci a životním prostředí jsme si povídali ve třídě, třídili podle barev odpad, ukazovali si obrázky přírody a zvířátek, ale také zničené oblasti na Zemi a znečištěné ovzduší. Aby tento den byl opravdu barevný, jak ho každý rok nazýváme, přišli žáci barevně oblečené podle ročníků – prvňáčci žlutě, druháci oranžově, třeťáci červeně, čtvrťáci zeleně a páťáci modře a v počtu barevného druhu oblečení a věcí také mezi sebou ve třídách soutěžili. Po svačině jsme se sešli na hřišti a ve dvojicích, skupinkách i samostatně plnili úkoly jak vědomostní tak i pohybové na různých stanovištích – slalom mezi kužely, přechod přes pomyslný odpadkový potok, puzzle rostlin, přenášení vody, poznávání semínek, třídění rostlin, skákání přes švihadlo, skládání obrázků zvířat, ekologické třídění odpadů, hod míčkem, poznávání ptáčků, příroda v angličtině, fotbalový slalom. Za splněné úkoly zadané úkoly dostávali razítka do vyrobených karet a byli všichni rádi když se jim podařilo obejít všechna stanoviště. Protože svítilo krásně sluníčko, bylo naše dopoledne ke Dni Země velmi příjemné, zábavné a poučné. 

Ať je naše Země dlouho krásná a všichni se o ni dobře staráme.

Machalová Alena

Fotogalerie zde