Vynášení zimy

Letošní vynášení zimy druhým oddělením školní družiny se konalo poprvé v duchu slovanských tradic. Morenu, vyrobenou z přírodních materiálů, nesly děti za rytmů říkadel a doprovodu dřívek a bubínků k řece Moravě. Odplynutí bez zastavení u břehů napovědělo, že vláda zimy již nebude mít dlouhého trvání. Cesta zpět již proběhla v plánech, jak si budeme hrát, až bude sluníčko a teplo.

Vladimíra Stoličková

Fotogalerie