Zdravé zuby a zdravá strava

Ve čtvrtek 24.března proběhl na 1. stupni naší školy projektový den Zdravé zuby – zdravá strava.

Patříme mezi skutečně zdravé školy, tak tento projekt nemohl chybět a my mu věnovali velkou pozornost.

Ve všech třídách probíhalo vyučování zaměřené na toto téma spojené s různými formami práce, promítlo se v hodinách Českého jazyka, Matematiky, Vlastivědy i Přírodovědy a hlavně ve Výtvarné výchově. Někde žáci malovali obrázky úsměvů plných krásných bílých zubů nebo poznávali a kreslili části zubu, v dalších třídách vyhledávali na internetu odborné články a v encyklopediích zajímavé informace o prevenci zubních kazů u nás a ve světě, některé třídy zase třídili přinesené potraviny na zdravé a nezdravé, hledali zajímavé recepty na výrobu zdravých jídel, vytvářeli malé potravinové výstavky, vyráběli vlastní plakáty zaměřené na péči o zuby nebo rozdělení potravin na zdravé a nezdravé a tvořili potravinové pyramidy a lepili potravinové talíře. Ve školní kuchyňce připravovali zdravé svačiny, ovocné a zeleninové saláty, šťávy a pomazánky. Nakonec si vyplnili všichni připravené pracovní listy a dotazníky. 

Celé dopoledne věnované zdravé stravě a péči o zuby bylo zajímavé a přínosné. Doufejme, že jsme v dětech vzbudili zájem o péči zubů a hlavně zdravé stravování. 

Machalová Alena