Den otevřených dveří

V  pondělí 14. 3. připravila naše škola pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče zápis nanečisto spojený s Dnem otevřených dveří , aby si školu prohlédli a zjistili, co všechno nabízíme a pro žáky připravujeme. A dětí přišlo opravdu hodně.

Rodiče budoucích školáků přišli s dětmi, aby si vyzkoušeli u paní učitelek jak bude vypadat zápis v dubnu a tak se dozvěděli, co ještě musí natrénovat nebo naopak jejich děti byli pochváleni za dobře zvládnuté všechny úkoly – počítání puntíků, poznávání čísel a geometrických tvarů, orientaci vpravo, vlevo, nahoře, dole, přepisování čar, hledání rozdílů. Potom si mohli všichni projít celou školu a nahlédnout do tříd na 1. stupni, kde bylo přichystána zábavná angličtina s interaktivní tabulí, třída s Montessori prvky, zaměřená na podporu dítěte při rozvíjení jeho poznatků a dovedností nebo správná řeč s logopedkou a zábavné úkoly se speciální pedagožkou. Rodiče si s paní učitelkami hodně povídali, zajímali se o výuku v naší škole a o všechno, co se na příští školní rok chystá, na mimoškolní aktivity, sportovní třídu, speciální péči nebo školního psychologa. V tělocvičně se děti proběhly, prolezly opičí dráhu nebo si zahrály floorbal, vyzkoušely žebřiny a kruhy pod vedením učitelů tělocviku. U vchodu v chodbě měly děti nachystané pití a sladká jablíčka.

Celé odpoledně proběhlo v příjemné atmosféře, děti si vyhrály a dospělí se určitě dozvěděli všechno, co potřebovali a všichni společně odcházeli ze školy v dobré náladě.

Alena Machalová

Fotky v galerii zde