Lyžařský výcvik 1. stupně

Termín: 11., 14. a 15. 3. 2022

Místo: Ski areál Svah Zlín

Na naší škole mají sportovní třídy dlouholetou tradici. 

A jsou to už tři roky, co jsme zahájili výuku ve sportovní třídě od 1. ročníku. Snažíme se děti seznamovat s různými dostupnými pohybovým aktivitami. No a mezi jednu typicky zimní aktivitu patří také lyžování. Bohužel dva předešlé roky nám tuto možnost pokaždé něco překazilo, což děti i nás, učitele, mrzelo. Museli jsme čekat dál. 

Letošní rok, i když už to tak nevypadalo a organizace vyžadovala od nás i rodičů hodně operativní přístup, jsme ovšem vychytali s naprostou přesností! Naskytla se příležitost mít k dispozici současně ideální svah stále ještě v provozu, nádherné počasí, všechny potřebné učitele TV a samozřejmě nadšené žáky. 

Lyžařský výcvik jsme naplánovali pro sportovní třídy 1. stupně na tři dopoledne – pátek, pondělí a úterý.

Účastnila se ho celá třída I. B, kde se počítalo s výcvikem úplných začátečníků, tedy nelyžařů a dále ze tříd II. B a III. B děti, které už s lyžování alespoň malé zkušenosti mají, celkem to bylo 37 dětí.

Vyjížděli jsme vždy krátce po osmé hodině a vracely jsme se tak, aby se děti mohly jít naobědvat a pokud chodí, pokračovat do ŠD.

V pátek jsme si po příjezdu na Svahy Zlín rozdělili děti na následující tři dny do čtyř družstev. 

Družstvo nelyžařů vedla p. uč. Kopřivová s p. asistentkou Otahalíkovou a další družstva měli na starosti p. uč. Tesařík, p. uč. Bajerová, p. uč. Slámová a p. uč. Morev.

Po zjištění počátečních dovedností si každý učitel vedl své družstvo tak, aby lyžařské dovednosti dětí zopakoval a dále rozvíjel. Družstvo nelyžařů se v pátek a v pondělí pohybovalo na svahu s dopravnímu pásy, kde děti začínaly s výukou od úplných začátků a v průběhu úterý si zasloužily přesunout se na svah s pomou za ostatními dětmi. 

Lyžařský výcvik se nám výborně vydařil jak po stránce počasí a sněhových podmínek na místě kurzu, vstřícného přístupu provozovatelů, tak téměř u všech dětí i po stránce účelu výcviku. Byla to tři krásná dopoledne strávená s kamarády s prkýnky na nohou, kde si někteří zopakovali a procvičili, co už třeba uměli, jiní se přiučili řadu nového a zdokonalili se a někteří teprve poznali kouzlo lyžování …

Podle reakcí byly děti velmi spokojené a my samozřejmě také. Škoda, že si musíme zase rok počkat.


P. uč. Martina Kopřivová

Celá fotogalerie zde.

Fotogalerie