Sportovní odpoledne na školní zahradě.

Děti z 4. a 5. oddělení se setkaly na školní zahradě, aby poměřily své síly v jednotlivých disciplínách. Překvapením pro děti bylo první setkání se studentkami SPgŠ, které s dětmi ve skupinkách procházely jednotlivé disciplíny a plnily zadané úkoly. Jako správné budoucí paní učitelky děti patřičně povzbuzovaly ke skvělým výkonům. Všichni jsme si prosluněné odpoledne užily a za účast byla připravená i malá sladká odměna.

https://www.zonerama.com/ZSOskolKM/Album/7698729