Naši žáci mají rádi básničky

Každý rok v měsíci únoru probíhá na škole školní kolo recitační soutěže pro žáky 1. stupně, abychom pak vybrali ty nejlepší, kteří by nás mohli reprezentovat v Domě kultury na oblastním kole nazvaném Svátek poezie.

Na soutěž se připravují žáci s paní učitelkami vždy dlouho a pečlivě. Nejdůležitější je vybrat si pěkné a zajímavé básničky vhodné pro nejmenší prvňáčky a pak i pro ty nejstarší žáky 5. tříd.

Pak je nutné zvládnout text pamětně a nakonec stále procvičovat, zdokonalovat a pilovat přednes. Ve čtvrtek 24.2. přišlo soutěžit 47 dětí ze všech tříd a paní učitelky v porotě měly hodně těžký úkol při rozhodování a vybírání těch nejlepších.

A jak to dopadlo ?

V 0. té kategorii pro žáky 1. tříd byli oceněni Jan Polach z 1.B a Anna Pecoltová z 1.A .

V 1. kategorii 2. - 3. třídy byli nejlepší Šimon Drábek z 3.B, Anna Pevná z 3. A a

Matěj Veselský z 2.C

Ve 2. kategorii 4. - 5. tříd se velmi dobře umístili Eliáš Veselský z 4.C, Karel Pevný z 5.A,

Marek Šumbera z 4.A a Tobiáš Neudecker z 5.D.

Vítězové zaslouženě dostali diplom a byli oceněni knižními odměnami a sladkostmi.

Všichni soutěžící žáci, kteří přišli, dostali diplom a sladkost za účast, přípravu na soutěž a odvahu reprezentovat třídu.

Bronislava Pospíšilová

Fotogalerie zde