Doučování pro všechny zájemce zdarma pokračuje i v dalším pololetí

      

Vážení rodiče, milí žáci

Národní plán doučování v ČR pokračuje i v roce 2022 a z tohoto důvodu všechny dosavadní doučovací kurzy pokračují až do června 2022.

Cílem je zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Věříme, že doučování může přinést mnohým žákům úspěch a uznání. Je to šance… Doučování nemusí být jen dohánění učiva pro dobré známky. Je to příležitost pro učitele i žáky najít k sobě i k předmětu osobnější a bližší vztah.

Je primárně určeno pro žáky ohrožené školním neúspěchem, což je prakticky každý, kdo cítí, že by mu doučování pomohlo.

Doučování probíhá ve skupinkách i individuálně, vždy před či po vyučování, je určeno pro první i druhý stupeň. Vedou je pedagogičtí pracovníci školy (učitelé, asistenti) Doučování může probíhat z každého předmětu, o který budete mít zájem, prioritně z českého jazyka, matematiky, cizích jazyků a dalších naukových předmětů.

Co dělat v případě zájmu?

Doučování pro skupiny žáků, které probíhalo doposud, pokračuje i nadále. Pokud se vaše dítě zatím nedoučuje a měli byste případně zájem, můžete oslovit přímo vyučující jednotlivých předmětů (osobně, písemně přes eŽK či email) a domluvit se s nimi. Po konzultaci a zvážení potřebnosti doučování může být vaše dítě zařazeno do již rozběhnutého kurzu. Stejně tak budou vyučující nadále oslovovat žáky a nabízet jim tuto vzdělávací příležitost.

Vzhledem k tomu, že národní plán doučování je financován Evropskou unií - Next Generation EU, je doučování pro všechny žáky zdarma.

                         Mgr. Hana Ginterová  - ředitelka školy

Soubory