„Dušičková noc“ ve školní družině Základní školy Oskol Kroměříž

Již tradicí se staly Dušičkové noci z 31. 10. na 1. 11. v ZŠ Oskol  Kroměříž, kterou zde založily vychovatelky Alma Kaňáková a Vladimíra Stoličková před patnácti lety. Letošní noc si děti ověřily své vědomosti s orientačními schopnostmi při procházce podvečerním městem a také uctily památku padlých vojáků. Po návratu do své školy si s nadšením zahrály improvizované stínové divadlo, prošly stezkami odvahy v různým podobách a v kreativním tvoření si vyrobil každý svou loutku – ducha - za doprovodu písní, zejména té jedné, s příhodným názvem Strašidýlko Emílek. Noc plnou zážitků ukončila pohádka před spaním Honza v zakletém zámku. A Jaké byly první bezprostřední dojmy dětí po ranním probuzení? „Ještě bychom se chtěli bát znovu, protože to byla sranda.“ V dopoledních přestávkách pak deset loutek - duchů -prolétávalo chodbami školy.

Alena Vitochová, asistentka pedagoga – FC: ZŠ Oskol Kroměříž , Dušičková noc 2022 Vladimíra Stoličková, vychovatelka, 2. oddělení školní družiny ZŠ Oskol Kroměříž