První žákovské fórum na naší škole bylo úspěšné

Na konci května se vybraní zástupci žáků zúčastnili prvního školního žákovského fóra v našem městě. Jednalo se o pilotní program vedený koordinátorem Národní sítě Zdravých měst ČR panem Petrem Hermanem, se kterým se někteří žáci již mohli potkat na městském žákovském fóru.

Přetěte si, co o této akci napsali sami účastníci fóra.

V úterý dne 28. 5. 2024 v 9:00 jsme se sešli na našem prvním žákovském fóru. Celá akce probíhala pod vedení pana Hermana (organizátora žákovského fóra), paní asistentky Aleny Vitochové a za účasti paní ředitelky a pana místostarosty Karla Holíka.  

Na úvod jsme se rozdělili do čtyř skupin, ve kterých jsme se nejprve bavili o škole. Psali jsme si nápady, co se nám na ní líbí a co bychom chtěli změnit. Poté přišlo na řadu první hlasování, kde se v každé skupině hlasovalo pro dva nápady, které půjdou do semifinálového kola. V semifinálovém kole měl každý zúčastněný žák dva hlasy. Nápadů na hlasování bylo celkem osm. Po sečtení všech hlasů se na prvním místě se umístil nápad, aby se do areálu školy pořídil automat na jídlo a pití. Na druhém místě se umístil návrh na pořízení více Montessori pomůcek, se kterými by mohli žáci pracovat. Na třetím místě byla odhlasována oprava školního atletického hřiště.

Stejný postup jsme ve skupinách zopakovali na téma město. Z osmi semifinálových návrhů se na prvním místě se umístil nápad, aby se více pořádaly meziškolní akce napříč různými oblastmi života škol. Na druhém místě se naše pozornost obrátila k tématu rozšíření zeleně ve městě. Na třetím místě se naší prioritou staly cyklostezky ve městě.

Naše první žákovské fórum skončilo velkým potleskem, který patřil nejen všem dobrým nápadům, ale také organizátorům a hostům. Všechny návrhy si mohou žáci a učitelé prohlédnout na nástěnce u ředitelny.

Děkujeme a těšíme se na další ročník žákovského fóra na ZŠ Oskol, na kterém si vyhodnotíme, jak se podařilo naše návrhy uskutečnit.

Aktivita je spolufinancována WHO.

    

Fotogalerie