Co má společného vaření a matematika?

Žákyně 7. třídy v rámci předmětu Člověk a svět práce jenom nevaří. Bavíme se o surovinách,
pracovních postupech a možnostech, jak dané jídlo obměnit. Na jaře se děvčata zapojila do
projektu ohledně finanční gramotnosti, ve kterém zjišťovaly recepty pro tříchodové menu
nedělního oběda. Poté si našly na internetu ceny jednotlivých surovin, přepočetly je na množství
odpovídající 4 stolovníkům a vypočítaly celkovou cenu oběda. Ve výpočtech cen se často
projevilo, že děvčata nemají představu o množství a cenách surovin - navzájem si hledaly
chyby, kterých se v určení cen dopustily. Společně jsme o tom debatovaly, zajímavé bylo
zjištění, že často byl nejdražší moučník, i když v některých případech to bylo tím, že děvčata
zapomněla moučník přepočíst na 4 osoby.

Fotogalerie