Světový týden finanční gramotnosti v naší škole

V březnu tohoto roku se Česká republika opět stala součástí Světového týdne vzdělávání o penězích známého jako Global Money Week, což je prestižní celosvětová událost, jejímž cílem je napříč generacemi kultivovat povědomí o penězích, jejich získávání a efektivním hospodaření s nimi. Akce je zajímavá mimo jiné tím, že v rámci Global Money Week mohla i naše škola přispět ke zvýšení povědomí dětí o penězích a nakládání s nimi. 

K účasti se registrovalo několik třídních kolektivů na I. i II. stupni, někteří vyučující využili této příležitosti k zařazení aktivit zaměřených na finanční gramotnost do výuky svých předmětů.

Snahou všech zapojených vyučujících bylo co nejvíce spojit teorii s praxí a vytvořit pro žáky podnětné a zajímavé aktivity, pomocí kterých by si získané teoretické znalosti upevnili a vyzkoušeli v podmínkách běžného života.

ZŠ Oskol v roce 2019 získala ocenění Finančně gramotná škola a pomocí podobných aktivit naplňuje kritéria tohoto celostátního projektu.

Děkuji všem žákům a jejich učitelům za všechny zrealizované aktivity.

                                                                                   Mgr. Hana Ginterová, ředitelka školy