Snídaňový klub jako ten nejlepší start do nového školního dne

Projekt nazvaný Snídaňový klub rozjel v únoru 2023 zkušební provoz, kdy jeho cílem je umožnit všem
žákům II. stupně přístup k plnohodnotným a kvalitním snídaním. Z vědeckých kruhů je potvrzeno, že
snídaně je nejdůležitějším jídlem dne a spousta mladých lidí a dětí tuto část dne opomíjejí. Naše škola si
určila za cíl rozšiřovat osvětu a poskytovat v praxi širokou škálu možností, kterou současná gastronomie
nabízí. Různorodá skladba jídel má za úkol žákům předvést, jak se může cíleně ovlivňovat výkonnost
správně cílenou stravou.
Ve školním roce 2022/2023 bude klub otevřen vždy v úterý a čtvrtek (mimo svátky a volné dny) až do
června a to od 7:00 do 7:40 hodin. Každý, kdo má zájem se dobře nasnídat si vyzvedne předem (v pondělí
a ve středu) od koordinátorky projektu „Klíč do klubu“. Na základě jeho držení je pro něj připravena
jedna porce předem plánované snídaně. Účastníci mají také možnost se o jídle dozvědět hodně
zajímavého a podílet se na chodu klubu. To znamená, že se sami žáci zapojují do přípravy, servírování a
následného úklidu, a také v budoucnu se budou podílet na vytváření jídelníčku dle chuti a možností
klubu.
Technicky zajišťuje klub koordinátorka Lucie Korvasová, které střídavě pomáhají učitelé II. stupně, dle
jejich možností. Ti zajišťují dohled nad žáky a zároveň jsou žákům k dispozici v případě, že některý z
nich se potřebuje doučit nebo dodělat DÚ, či jinak pomoci.
Díky podpoře školní kuchyně je zajištěn dostatek surovin, hlavně čerstvého ovoce a zeleniny, dále
trvanlivých surovin nebo pečiva.
V rámci zkvalitňování provozu provádí koordinátorka po každé snídani zpětnou vazbu. Reakce žáků jsou
z větší části pozitivní, případné připomínky jsou obratem zohledňovány, či prokonzultovány.

                                    Koordinátorka Snídaňového klubu Lucie Korvasová

Fotogalerie