Týden spolupráce a pomoci se opravdu vydařil

V rámci týdne spolupráce a pomoci se spojili žáci 5. a 9. tříd a uspořádali mezi sebou
besedy, při kterých starší spolužáci vyprávěli těm mladším, co je čeká na 2.stupni.
Naši žáci se svých úloh zhostili zodpovědně a zábavně a oba ročníky si to užily. Na
otázku pomoci se zapojila celá škola a uspořádala se sbírka pro psí útulek Čápka. Děti
osobně předaly pamlsky i finanční příspěvek.
Týden spolupráce a pomoci dopadl na výbornou.