Kurzy sebeobrany pro žáky II. stupně měly velký ohlas

V závěrečných týdnech letošního školního roku byl pro žáky II. stupně připraven kurz sebeobrany vedený profesionálními lektory. Tento kurz se podařilo zrealizovat díky Dotaci Zlínského kraje v rámci dotačního programu Podpora sebeobrany pro žáky základních škol, MaS06-22/028.

Kurz měl několik částí. V úvodu byla zařazena skupinová hra na rychlé rozhodování.

Lektor v první hodině seznámil žáky pojmem SORUDO, což je sebeobranná technika určená k řešení rizikových a konfliktních situací. Lekce byla vedena interaktivně ve spolupráci se žáky i učiteli. Dobrovolníci byli vystaveni modelovým útokům lektora, který je atakoval, slovně i fyzicky. Na této simulaci reálné situace pak vysvětloval, jaké mohou nastat  různé varianty vycházející z přirozených reakcí na útok. Žáci si ověřili, že zatím nejsou na útok připraveni a reagují neadekvátně. Tímto způsobem si lektor zcela získal jejich pozornost pro následující činnosti.

V následující části lektor zdůraznil, jak důležité je správně vyhodnotit situaci, nepodstupovat zbytečné riziko (temný park apod.) a v případě útoku pak chránit sebe, své zdraví, život, ostatní lidi a  majetek. Lehce nastínil i právní důsledky přiměřené a nepřiměřené obrany.

V druhé hodině žáci již nacvičovali obranný postoj (nohy na šířku pánve, levá mírně vzad - stabilní postoj, zvednutá ramena k uším - ochrana před případným útokem nožem, škrcením, ruce před sebe - ochrana obličeje, hlavy, dlaněmi k útočníkovi - nemám zbraň, nechci se prát). Lektor zdůraznil potřebu zachování bezpečné vzdálenosti od útočníka, ústup a nakonec "zastrašení", spíš asi překvapení útočníka výkřikem: "STOP!!!"

V lekcích, kterých se účastnili žáci II. stupně naší základní školy, instruktoři uvedli žáky do problematiky sebeobrany, řekli jim, kdy začíná a proč je důležitá. Uváděli příklady a snažili se vždy nastínit, jak je možné a proč je důležité krizovým situacím přecházet. Každý žák si vyzkoušel, jak reaguje během nečekané situace, a všichni si vyzkoušeli základní reakce na napadení.

Lekce sebeobrany vedená profesionálním lektorem měla velký ohlas jak ze strany žáků, tak i učitelů. Žáci byli zcela vtaženi do jednotlivých činností a lektoři si dokázali přirozeně udržet jejich pozornost a zajistit si kázeň a pořádek. Někteří žáci a učitelé přišli s návrhem, abychom podobně zaměřené činnosti zopakovali nejen pro žáky, ale i pro učitelský sbor.