Naši žáci úspěšně mění svět k lepšímu

Od září 2021 do 8. května 2022 měly třídní kolektivy možnost zapojit se do druhého ročníku Projektů proměny a registrovat se do celonárodní soutěže Měníme svět k lepšímu v rámci projektu Komenský - Příběhy lidskosti. Učitel národů by měl jistě radost, že v jeho Poradě o nápravě věcí lidských pokračují praktickými činy další generace.

Projekt se zaměřuje jak na studenty škol, tak na širokou veřejnost a jeho cílem je oslovit českou společnost s Komenského poselstvím. Snaží se tak předat jeho nadčasový odkaz současné mladé generaci. Záměrem „Projektu proměny“ bylo učinit a zdokumentovat konkrétní dobrou věc ve svém bezprostředním okolí a komunitě.

 Žáci 6. C a 7. D se jako jeden tým zúčastnili se svým Charitativním koncertem – Pohádka s dobrým koncem.

Celkem se přihlásilo 24 týmů. Tři vítězné projekty vybrala odborná porota a tři byly vybrány ve veřejném hlasování. Žáci ZŠ Oskol zaujali odbornou porotu obsahem vystoupení, organizací a konečnou částkou, která pomohla potřebné rodině. Mohli se tak zúčastnit slavnostního vyhlášení vítězů soutěže MĚNÍME SVĚT K LEPŠÍMU v Ostravě, kde se setkali s ostatními týmy. Navzájem se mohli inspirovat, převzali hodnotné ceny a slíbili si navzájem, že budou dobro konat i nadále. 

Napsali o nás:

„Radostný pocit z dobrého činu nenahradí ani to nejvyšší umístění. Své by vám o tom mohli říci žáci 6.C a 7.D ze ZŠ Oskol v Kroměříži. Cílem jejich Projektu proměny byl koncert a vybrání finančního obnosu pro jednoho tatínka a jeho děti, kterým maminka zemřela při porodu. Plán spočíval v sestavení celistvého divadelního představení, které zaujme jak děti, tak rodiče. Součástí bylo občerstvení, prodej obrazů a kniha pohádkových příběhů od dětí vytvořená přímo pro tuto akci. Díky spolupráci s Nadací Via celková částka pro rodinu přesáhla 100 000 Kč. K zapojení do soutěže tým povzbudil lektor Radek Hejret, který s nimi realizoval projektový den Minus na plus s Amosem.  Všem žákům zapojeným do Projektů proměny a jejich doprovázejícím pedagogům patří velké díky.“

Záznam ze slavnostního vyhlášení vítězů soutěže Měníme svět k lepšímu, které se konalo  2. června v DK AKORD v Ostravě za přítomnosti náměstka hejtmana za školství, najdete pod následujícím odkazem.

Naše chvíle je téměř v samotném závěru v čase 1 hodina 20 minut.

https://www.facebook.com/komensky2020/videos/413658010262108

Facebookové stránky projektu:

https://www.facebook.com/komensky2020/