Ples naší školy se pohádkově vydařil

Tak trochu pohádkově jsme uzavřeli letošní plesovou sezónu. A opravdu to stálo za to!

 Vyprodaný společenský sál Domu kultury Kroměříž, stylová výzdoba z dílny tvořivých žáků a učitelů, dojemná polonéza žáků druhého stupně, jako vždy strhující vystoupení kapely Polygon, bohatý kulturní program, výborné občerstvení, vynikající organizace a celkově příjemná atmosféra. Tak lze ve stručnosti charakterizovat 17.  tak trochu pohádkový společenský večer ZŠ Oskol Kroměříž.

 Nic nepotěší společenského člověka víc, než příjemné setkání s přáteli a známými ve stylově upraveném prostředí a za doprovodu kvalitní hudby. Všechny tyto podmínky byly úspěšně splněny a náš letošní společenský večer se opravdu bezezbytku vydařil.

 Nebylo by to možné bez týmové spolupráce a já bych ráda ještě jednou poděkovala těm, kteří se o všechny ty příjemné zážitky zasloužili, protože organizace společenské akce takového rozsahu si vyžádá velké množství zodpovědné a pečlivé práce.

Myslím, že i jménem všech zaměstnanců školy a rodičů našich žáků mohu upřímně poděkovat všem členům výboru Sdružení rodičů, kteří ve svém nabitém pracovním programu dokázali najít čas na přípravu plesu, která z naprosté většiny leží na jejich bedrech. Velké ocenění si zaslouží především předsedkyně spolku paní Dopitová, která nejen koordinovala všechny přípravné práce, ale většinu z aktivit také přímo realizovala. Celým večerem nás provázel pan Majer, který si za svůj přirozený a sympatický projev a báječné pohádkové převleky zasloužil pochvalu všech návštěvníků. Je příjemné vědět, že v řadách rodičů máme ochotné partnery, na které se můžeme spolehnout.

 Děkuji také zaměstnancům školy, kteří se podíleli na výzdobě sálu, prodeji lístků a obstarávání darů do tomboly, ráda bych poděkovala všem příznivcům školy z řad rodičů a sponzorů, kteří přispěli finančními částkami a hodnotnými dary do tomboly a při této příležitosti bych ráda zdůraznila, že výtěžek z plesu se přesune zpět do fondu SRPŠ, tedy zpět k našim dětem.

Obzvlášť velké poděkování patří dvaadvaceti žákům naší školy, kteří pod vedení paní učitelky Kocmanové a paní Aleny Greplové nacvičili slavnostní polonézu. Těchto 11 tanečních párů, které návštěvníkům plesu zprostředkovali mimořádný zážitek, si zaslouží náš velký obdiv a my doufáme, že v příštím roce najdou své následovníky.

 V neposlední řadě je potřeba poděkovat všem návštěvníkům našeho letošního plesu, kteří se od začátku výborně bavili a postarali se o to, že se společenský večer stal neopakovatelným zážitkem.    

Mgr. Hana Ginterová - ředitelka školy                          

Fotogalerie