Informace

Informace o škole

Jaká jsme škola ?

 

Jsme úplná základní škola v moderně vybavené pavilónové budově umístěné v klidném a zdravém parkovém prostředí na okraji sídliště Oskol. V současné době je ve škole vzděláváno 593 žáků v 17 třídách prvního a 12 třídách druhého stupně.Co nabízíme žákům

Nově vybavené třídy v samostatných pavilonech pro každý stupeň, školní družinu a stravování v budově školy. Naše škola se také zapojila do projektu Mléko a ovoce do škol. Pokračování vzdělávání žáků na druhém stupni beze změny školního prostředí. Dvě tělocvičny, nově rekonstruovaný sportovní areál u školní budovy. Na druhém stupni odborné pracovny pro jazyky, výuku fyziky, chemie, přírodopisu, informatiky, výtvarné a hudební výchovy. Žákům druhého stupně je předkládána nabídka nepovinných předmětů. Všichni žáci i pedagogové mají přístup a využívají Internet. Pro žáky máme připraven školní vzdělávací program, který vychází z nové strategie vzdělávání a soustředí se na uplatnění získaných vědomostí a dovedností v praktickém životě.

Výuka cizích jazyků

Od 3. ročníku je povinné vzdělávání v anglickém jazyce. Od 7. ročníku se vzdělávají žáci v předmětu druhý cizí jazyk (německý, ruský).

Práce na počítači

Práce na počítači je samozřejmostí u žáků na prvním i druhém stupni. Žáci pracují s výukovými programy ve dvou počítačových pracovnách. Od pátého ročníku si žáci rozšiřují počítačové znalosti v předmětu Informatika. Na 1. stupni jsou třídy 1. - 2. roč-níku vybaveny interaktivní tabulí, třídy pro 3. – 5. ročníky dataprojektory.

Jak pracujeme se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Péče o žáky s vadami řeči je zajištěna v průběhu 1. a 2. ročníku ve speciální logopedické třídě nebo dle individuální potřeby žáka v logopedickém kroužku. Tato péče je odborně zajištěna učitelkami se speciálním logopedickým vzděláním.

Třída s prvky Montessori

V letošním školním roce jsme otevřeli v 1. ročníku třídu s prvky Montessori. Pedagogika M. Montessori tvoří ucelený a propracovaný vzdělávací systém, který plně respektuje vývojová období dítěte. Role učitele je postavena na nenápadném vedení a taktní pomoci. Děti se učí samostatnosti a sebeovládání. S každým dítětem se pracuje individuálně, děti se rozvíjí dle jejich schopností a možností, což vyjadřuje i motto Montessori pedagogiky – „Pomoz mi, abych to dokázal sám“.

Rozšířená výuka

Od  6. ročníku nabízíme třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Žáci mohou také již od prvního ročníku navštěvovat nepovinný předmět tělesná výchova nebo anglický jazyk.

Školní jídelna

Ve školní jídelně je dětem nabízena zdravá a chutná strava připravovaná v moderní, nově rekonstruované kuchyni. Sestává z polévky, výběru ze dvou druhů hlavních jídel, ovoce nebo salátu a nápoje. To všechno v ceně 23,- Kč pro žáky 1. - 4. ročníku, 26,-Kč pro žáky 5. - 8. ročníku a 29,-Kč pro žáky 9. ročníku. Objednávky stravy se uskutečňují prostřednictvím elektronických čipů nebo elektronicky na internetu. Výše úhrady je podle množství odebraných jídel.

Pitný režim

Pitný režim je zajištěn nápojem podávaným při obědě. Žáci mají možnost využívat i mléčný automat.

Školní družina

Školní družinu mohou navštěvovat žáci 1. až 3. ročníku v době od 6.30 do 7.40 a od 11.40 do 16.00 hodin. V šesti odděleních je pod vedením vychovatelek pro žáky připravena velmi pestrá  zájmová činnost.

Mimoškolní činnost

Pro chvíle oddechu máme připravenou širokou nabídku mimoškolních činností. Žáci mohou pracovat v kroužcích sportovních, keramickém, atletickém, výtvarném, dopravním nebo zdravotnickém.

Výuka nejen ve škole

Žáci pravidelně vyjíždějí do škol v přírodě. Žáci 3. a 4. ročníku mají výuku plavání. Součástí výuky na 1. stupni je i výuka dopravní výchovy. V rámci tělesné výchovy se žáci zdokonalují v bruslení na blízkém zimním stadionu. Pro žáky 2. stupně organizujeme exkurze zaměřené na poznávání historie, přírodních jevů, vývoje techniky, využití energetických zdrojů a ekologie. Žáci se také mohou zúčastnit zimního lyžařského kurzu.

Kulturní vyžití žáků

Žáci se účastní divadelních představení ve Zlíně nebo v Uherském Hradišti, kulturních akcí v Domě kultury v Kroměříži nebo zajímavých filmových představení. Škola vydává vlastní žákovský časopis Píšeme o škole.

Úspěchy našich žáků

Žáci naší školy dosahují pod vedením pedagogů výrazných úspěchů v různých soutěžích a olympiádách. Nejvýznamnější jsou první místa v regionálních i celostátních kolech sportovních soutěží, ale také v soutěžích výtvarných a literárních.

Kontakt s naší školou

V době od 7.15 do 15.00 hodin je možno získat informace a omlouvat žáky na telefonním čísle 573 331 188. Před vyučováním a v době přestávek vás spojíme také s pedagogy v kabinetech. V 1. až 4. ročníku mají žáci jen dopolední výuku do 12.35. Na druhém stupni jsou na odpolední vyučování zařazovány předměty sportovního a výchovného zaměření a nepovinné předměty. Během hlavní přestávky a v době poledního volna mohou žáci využívat počítačovou pracovnu.

Spolupráce s rodiči

Při škole pracuje Sdružení rodičů a přátel školy. Ve spolupráci s tímto sdružením jsou připra-vovány mimoškolní akce žáků a třídní schůzky rodičů. Organizujeme také Dny otevřených dveří, v nichž si mohou rodiče naši školu prohlédnout. Při škole byla zřízena Školská rada.

Potěší nás, pokud se rozhodnete pro zapsání Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání v naší škole. Poskytneme mu kvalitní výuku a přípravu na další vzdělávání, všestranný rozvoj schopností a dostatek prostoru pro zájmovou činnost v příjemném pracovním prostředí.

 

Škola udržitelného rozvoje

Mezinárodní bezpečná škola

ZÁKLADNÍ ŠKOLA s rozšířenou výukou tělesné výchovy


| Autor: administrator | Vydáno dne 04. 10. 2011 | 21375 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Středisko výchovné péče
zřizuje krizovou linku v souvislosti s Covid-19. Více zde v pdf
Pozvánka do školy
Polonéza na školním plese
Krátké video z příprav a plesu.

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server