Školní poradenské pracoviště

Centrum kolegiální podpory - CKP

V roce 2017/2018 se škola Oskol stala jedním z Center kolegiální podpory inkluze, které metodicky podporuje Univerzita Palackého v Olomouci.

Na půdě školy organizujeme setkávání kolegů několika základních škol, jež pracují s žáky se specifickými vzdělávacími potřebami integrovanými v běžných třídách.

V rámci pracovních schůzek si za účasti odborníků z praxe vyměňují zkušenosti kolegové motivovaní co nejefektivněji pracovat v této nové a rychle se rozvíjející oblasti školství.

V rámci jednotlivých setkání se jejich účastníci seznamují s již vytvořenými metodikami, návody a soubory praktických zkušeností, které byly transformovány do podoby respektující platnou právní úpravu a z ní vyplývající model poskytování podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

Tento cíl projektu reaguje na obrovskou poptávku pedagogů po metodické podpoře společného vzdělávání a konkrétně na cílenou poptávku po vytvořených produktech předkladatele projektu - University Palackého.

Na setkáních jsou dále prodiskutovány a hodnoceny různé formy podpůrných opatření a identifikovány ty nejefektivnější, použitelné v prostředí české školy.

Pracovní schůzky probíhají jednou za měsíc. Bývají zaměřeny na práci se žáky s různými druhy postižení v rámci reálného školního prostředí a poskytují nejen metodickou podporu ze strany odborníků, ale i výměnu zkušeností učitelů popř. asistentů pedagoga, pracujících s těmito žáky.

Účastníci mají možnost sdílet zkušenosti z práce se žáky s poruchami chování, poruchami učení, narušenou komunikační schopností, sociálním a zdravotním znevýhodněním a s poruchou autistického spektra. V průběhu setkávání se měli možnost seznámit s náplní práce OSPOD a ujasnili si kompetence při řešení problémů žáků ze sociálně slabého prostředí. Velmi kladně bylo hodnoceno i téma týkající se vzájemné spolupráci učitelů a asistentů pedagoga.

V rámci projektu byla zprostředkována návštěva školy pro žáky s kombinovanými vadami a připravujeme schůzku v Základní škole 1. máje, kde jsou zřízeny třídy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami podle §16 školského zákona.

V rámci CKP nabízí naše škola kolegům seznámení se alternativními třídami s prvky Montessori, které jsou v ZŠ Oskol otevírány.

Mgr. Eva Trlicová – koordinátor CKP ZŠ Oskol
Související články:
Speciální pedagožka (02.02.2019)
Školní metodik prevence (02.02.2019)
Školní psycholožka (02.02.2019)
Školní poradenské pracoviště (02.02.2019)
| Autor: administrator | Vydáno dne 08. 03. 2019 | 1795 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Středisko výchovné péče
zřizuje krizovou linku v souvislosti s Covid-19. Více zde v pdf
Pozvánka do školy
Polonéza na školním plese
Krátké video z příprav a plesu.

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server