Projekt – Kroměříž, naše město

Autor: administrator <netusil(at)seznam.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 08. 12. 2015

2015 -12 - Projekt Nase mesto

Základní škola Oskol je nerozlučně spjata s městem Kroměříž již několik desetiletí a není tedy divu, že se naši žáci zajímají i o město, ve kterém se tato škola nachází.

Spolu se svými vyučujícími zorganizovali projekt „Kroměříž - naše město“, do kterého se s velkou chutí zapojilo i vedení města.

Žáci všech 6. ročníků začali s přípravnými pracemi na podkladech pro tento projekt a pod vedením paní učitelky Jany Královičové se seznámili s odbory MěÚ a jejich náplní práce, obeznámili se s úkoly, které plní městská rada a městské zastupitelstvo, četli si o historii kroměřížské knihovny, plánech Muzea Kroměřížska a zjišťovali také, která sdružení a instituce ve městě slouží mládeži a kde se nacházejí.

Součástí projektu byla také návštěva budovy MěÚ na Velkém náměstí. Tam měli žáci možnost diskutovat o otázkách samosprávy, organizace a řízení města s místostarostou Pavlem Motyčkou. Povídání s žáky se uskutečnilo v příjemné a pohodové atmosféře obřadní síně pro pořádání svatebních obřadů a společenských setkání, následně v jednací místnosti pro zasedání zastupitelstva města. Hlavním záměrem projektu bylo, aby žáci nasbírali co nejvíce informací o městě, ve kterém žijí a dokázali je prezentovat před spolužáky a pedagogy, což se podařilo. Všichni jsme prožili krásný den, a protože zbyla chvilka času, při zpáteční cestě do školy jsme se prošli i kolem vánočního stromku a kouzelně nazdobených stánků na Velkém náměstí.

Napsala: Mgr. Jana Královičová, třídní učitelka 6. třídy ZŠ Oskol