Mají děti rády básničky? Naši žáci ano!

Autor: Alena Machalová <>, Téma: Informace, Vydáno dne: 17. 03. 2015

Každý rok na jaře probíhá na škole školní kolo recitační soutěže, abychom vybrali ty nejlepší, kteří nás budou reprezentovat v oblastní soutěži Svátek poezie v Domě kultury. Na soutěž se připravují žáci s paní učitelkami vždy velmi pečlivě. Nejdůležitější je výběr vhodné a zajímavé básničky pro nejmenší prvňáčky i pro ty nejstarší.Pak je nutné text zvládnout pamětně a nakonec procvičovat a pilovat přednes. Letos přišlo před porotu 40 dětí a paní učitelky měly hodně těžký úkol při vybírání těch nejlepších. A jak to dopadlo ?

V 0.kategorii byli oceněni Agáta Slámová, Michal Vymětal a Vojta Bajer, všichni z 1. A.

V 1.kategorii byli nejlepší - Jonáš Borský z 2.B, Matěj Nepovím z 2. A a Lukáš Vymětal z 3.

A. Ve 2.kategorii zaujali porotu Simona Majíčková ze 4. A , Natálie Jakoubková ze 4.B a Tereza Zrníková z 5. A.

Vítězové byli odměněni diplomy, drobnými cenami a sladkostí, kterou dostali všichni soutěžící. Vítězům, kteří postupují do oblastního kola přejeme hodně úspěchů.

Machalová Alena