Předškolákům se u nás líbilo

Autor: Alena Machalová <>, Téma: Informace, Vydáno dne: 12. 02. 2014

Během měsíce ledna přicházely do naší školy děti z mateřských škol, jako každý rok před zápisem, aby si ji pořádně prohlédly a trochu poznaly jak to ve škole vypadá. Protože budou chodit už brzy do 1.třídy, je pro ně zajímavé si prostory školy prohlédnout, poznat své starší kamarády a seznámit se třeba s novými.Letos jsme přivítali předškoláky z mateřských škol Štítného, Spáčilova, Mánesova, Gorkého, Kollárova a také přijely poprvé děti z Velkých Těšan. Všichni jsme se snažili připravit pro ně zajímavý program – po příchodu do školy s paní učitelkami si šly děti prohlédnout tělocvičnu, kde během velké přestávky si pohrály a zaběhaly. Potom se jich ujali žáci 5.třídy, aby je provedli po škole nahoru i dolu, mezi jednotlivými třídami a školní družinou. Potom strávily kousek vyučovací hodiny se žáky 1.tříd nebo 2.tříd, aby viděly jak se učí a co už umí, společně si povídali a také zazpívali.

Při odchodu ze tříd dostaly na památku dárečky, které vyráběly všechny třídy 1.stupně. Na závěr ještě čekal na malé návštěvníky muzikál Červená Karkulka, který nacvičili žáci 4.A třídy. Ten se jim velmi líbil. Všechna dopoledne byla příjemná a zajímavá zvláště pro budoucí školáky, ale i pro ty současné, kteří se mohli předvést a pochlubit svými úspěchy. Přejeme všem předškolákům, ať už nastoupí do jakékoliv školy, aby se jim dařilo a školu měli rádi.

Machalová Alena