Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání

Autor: administrator <netusil(at)seznam.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 06. 02. 2014

Ředitel Základní školy Oskol Kroměříž, příspěvková organizace, Mánesova 3861, Kroměříž rozhodl v souladu s § 46, § 165 odst.2 písmeno e) a § 183 odst.2 zákona č.561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů , takto:

Žáci s registračními čísly :

 

1

přijat(a)

13

přijat(a)

25

přijat(a)

37

přijat(a)

49

přijat(a)

2

přijat(a)

14

přijat(a)

26

přijat(a)

38

přijat(a)

50

přijat(a)

3

přijat(a)

15

přijat(a)

27

přijat(a)

39

přijat(a)

51

přijat(a)

4

přijat(a)

16

přijat(a)

28

přijat(a)

40

přijat(a)

52

přijat(a)

5

přijat(a)

17

přijat(a)

29

přijat(a)

41

přijat(a)

53

přijat(a)

6

přijat(a)

18

přijat(a)

30

přijat(a)

42

přijat(a)

54

přijat(a)

7

přijat(a)

19

přijat(a)

31

přijat(a)

43

přijat(a)

55

přijat(a)

8

přijat(a)

20

přijat(a)

32

přijat(a)

44

přijat(a)

57

přijat(a)

9

přijat(a)

21

přijat(a)

33

přijat(a)

45

přijat(a)

58

přijat(a)

10

přijat(a)

22

přijat(a)

34

přijat(a)

46

přijat(a)

59

přijat(a)

11

přijat(a)

23

přijat(a)

35

přijat(a)

47

přijat(a)

60

přijat(a)

12

přijat(a)

24

přijat(a)

36

přijat(a)

48

přijat(a)

 

 

 

se přijímají k základnímu vzdělávání do Základní školy Oskol Kroměříž, příspěvková organizace, Mánesova 3861, Kroměříž na školní rok 2014/15.

Odůvodnění

Řízení o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zahájeno z podnětu zákonných zástupců přihlášením žáka k zápisu k povinné školní docházce na naší škole.Splněna byla všechna zákonná kriteria vyplývající z § 36 školského zákona č.561/2004 Sb. v platném znění.Na základě těchto skutečností zjištěných při zápisu jsem rozhodl o přijetí do 1.ročníku ZŠ Oskol Kroměříž, příspěvková organizace, Mánesova 3861 Kroměříž.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru školství, mládeže a sportu, prostřednictvím ředitele ZŠ Oskol Kroměříž, příspěvková organizace, Mánesova 3861, Kroměříž.

Vyvěšeno dne 6. února 2014

PaedDr.Oldřich Gejda

ředitel školy