Evropský Týden mobility u nás ve škole

Autor: Alena Machalová <>, Téma: Informace, Vydáno dne: 08. 10. 2013

Ve dnech 16.- 22.9. se naše město připojilo k Evropskému týdnu mobility, který je zaměřen k ochraně Země před narůstajícím počtem aut ve městech a ukázat lidem i jiné možnosti dopravy zaměřené zejména na pěší turistiku nebo cyklistiku. I naše škola se přidala k těmto akcím. Se žáky jsme besedovali o možnostech dopravy, vysvětlovali si ochranu planety, shlédli jsme zajímavé filmy o aktivním přístupu lidí při řešení problémů s dopravou ve městě s ukázkami přeplněných silnic a dálnic ve velkých městech.Nejmladší školáci malovali obrázky a vypravili se také ke křižovatkám, jiné třídy počítaly projíždějící auta a sledovaly provoz ve městě. Některé třídy vyráběly projekty s křižovatkami a dopravními značkami. Celý týden vyvrcholil ve středu, na kterou byl vyhlášen Den bez aut. Žáci 5. tříd se zúčastnili programu ČČK na dopravním hřišti, který byl celý zaměřen na ochranu, prevenci, první pomoc a bezpečnost.

Bylo připraveno 6 stanovišť, kde se mohly jednotlivé třídy seznámit s danou problematikou teoreticky nebo si úkoly i sami aktivně vyzkoušet a zasoutěžit si. Poznávali dopravní značky a různé dopravní situace ve třídě, popisovali výbavu jízdního kola a řešili křižovatky, poskytovali první pomoc zraněným cyklistům, přecházeli správně po přechodu na křižovatce se semaforem, seznámili se s resuscitací při dopravní nehodě. Při jízdě na kole i při jízdě zručnosti používali samozřejmě helmu.

Za účast a aktivitu dostali všichni malé občerstvení a diplom. Tento program byl velmi dobře připravený a žáky zaujal. Na závěr dne se ještě žáci zúčastnili Běhu naděje na Hanáckém náměstí a naplnili tak tradiční heslo o aktivitě pro zdravý život.

 

Machalová Alena