Informační schůzka s rodiči dětí přijatých do první třídy

Vážení zákonní zástupci.
Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste zápisem Vašich dětí na Oskol projevili všem zaměstnancům školy. Velmi si jí vážíme a uděláme vše pro to, abychom ji nezklamali. 

Seznam přijatých žáků pod registračními čísly je vyvěšen na úřední desce školy (vstupní dveře do budovy školy) a na webových stránkách školy.

Organizační a informační schůzka třídních učitelek s rodiči dětí přijatých do první třídy se bude konat

dne 13. června 2022 v 15:30 hodin 

v budoucích třídách I. A, I. B a I. C

Program schůzky:

Informace o organizaci zahájení školního roku.
Organizace stravování.
Organizace dětí ve školní družině.
Potřeby a pomůcky nutné pro první třídu - požadavky na rodiče.
Potřeby a pomůcky nutné pro první třídu – zajištěné školou.
Dotazy rodičů.


Mgr. Hana Ginterová
ředitelka školy