Vážení zákonní zástupci

V období od středy 14. 10. do pátku 23. 10. budou všichni žáci doma a bude probíhat výuka na dálku.

Týden 26. - 30. 10. bude v prázdninovém režimu, tedy bez výuky na dálku a zadávání úkolů.

O dalším postupu se rozhodne na základě vyhodnocení aktuální epidemiologické situace.

Další informace:

 • Od pondělí 19. 10. je možné, aby žáci, kteří se vzdělávají doma, chodili na obědy do školní jídelny. Více informací naleznete zde. V případě zájmu je nutné s předstihem objednat stravu na telefonních číslech školní jídelny 573 340 519, 603 839 847 (paní Míková). Obědy se budou ve školní jídelně vydávat v 11.00 – 11.30. Žáci budou chodit hlavním vchodem a zazvoní si na kancelář.
   
 • Zákonní zástupci žáků do 10 let budou mít nárok na ošetřovné. Škola potvrzení nevydává, zákonní zástupci si žádají u svého zaměstnavatele. Vice informací naleznete zde na stánce MPSV, kde je ke stažení dokument v pdf .
   
 • zadávání domácích úkolů a komunikaci se žáky a jejich rodiči budeme využívat systém Škola online, do kterého byste již
  měli být všichni zaregistrováni. Pokud tomu tak není, neprodleně proveďte registraci.
   
 • Žáci, kteří nemohou pracovat na počítačích, si mohou po dohodě s učiteli vyzvedávat uložené úkoly v kanceláři školy.
   
 • Součástí výuky budou on-line lekce z jednotlivých předmětů – na prvním stupni po dohodě s třídními učiteli, na druhém stupni po dohodě s vyučujícími jednotlivých předmětů (podobně jako v jarních měsících).
   
 • Naše škola byla vybrána jako škola vykonávající péči o žáky, kteří plní povinnou školní docházku, pokud tuto péči nemohou v krizové situaci vykonávat rodiče nebo zákonní zástupci. Cílovou skupinou jsou děti pracovníků IZS, ÚP, sociálních služeb, zdravotnictví.
  Více informací naleznete v následujícím článku:
  https://www.mesto-kromeriz.cz/aktuality/tiskove-zpravy/o-deti-hasicu-policistu-lekaru-i-zdravotniku-se-stara-zs-oskol/

 

Důležité upozornění:

Pokud otevíráte přílohy k domácím úkolům na mobilu, může se vám stát, že se některé z nich nezobrazí nebo neotevřou, protože mobilní aplikace nemá stejné funkce jako internetový prohlížeč.

Doporučujeme tedy v těchto situacích použít běžný internetový prohlížeč, ať už pracujete na počítači nebo v mobilním zařízení. Obecně doporučujeme, aby naši žáci pracovali na počítači a rozvíjeli si tak informační gramotnost.

S veškerými dotazy se obracejte na své třídní učitele. Aktuální informace budou k dispozici na školním webu a budou vám pravidelně zasílány na vaše maily.

Děkujeme za spolupráci a přejeme hodně trpělivosti a pevné zdraví.

 

 

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 29 nalezených)

| 0-15 | 15-29 |
Družina

Základní informace o školní družině platné od roku 2020 (šk. rok 20/21)

Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxace žáka.

Výchovně vzdělávací činnosti se realizují zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností.

V letošním školním roce 2020/2021 je školní družina kapacitně naplněna a pracuje v pěti odděleních. Všechna oddělení se nachází v 1. podlaží školy.


 

1.oddělení

Sigmundová Simona

702113051

sigmundova@zsoskol.cz

2. oddělení

Stoličková Vladimíra

608511476

stolickova@zsoskol.cz

3. oddělení

Vosičková Hana

703316337

vosickova@zsoskol.cz

4. oddělení

Ventrčová Petra

702113329

ventrcova@zsoskol.cz

5. oddělení

Majdová Dáša – vedoucí vychovatelka

739615015

majdovad@zsoskol.cz


 

Provoz školní družiny

Ranní družina: 6.30 – 7.40 – příchod žáka nejpozději do 7.20

Odpolední družina: 11.40 – 16.00

Po ukončení ranní družiny žáci odchází sami do jednotlivých tříd. Po skončení vyučování si žáky z 1. a 2. tříd převezme od třídních učitelů paní vychovatelka a společně odchází do školní družiny a poté do školní jídelny. Žáci 3.tříd přichází po obědě do školní družiny sami a společně s p. vychovatelkou odchází do jídelny. Odpolední činnost probíhá v jednotlivých odděleních školní družiny. Provoz končí v 16.00, žáka je potřeba si do této doby vyzvednout.

K uvolnění žáka ze školní družiny je potřeba omluvenky, nelze jej uvolňovat na základě telefonického hovoru ani po vzkazu dítěte.

Pokud dojde v průběhu školního roku ke změně v odchodu žáka ze školní družiny, je nutné informovat paní vychovatelku a provést změnu v zápisovém listu. Taktéž hlásit změnu telefonního čísla, bydliště a je potřeba netajit závažná onemocnění žáka.

Platba školní družiny:

V letošním školním roce 2020/2021 činí školné ve školní družině 150 Kč měsíčně. Stejná částka je i pro žáky, kteří navštěvují pouze ranní družinu.

Banka, číslo účtu:

Komerční banka Kroměříž , č. ú. : 27-1499500227/0100, variabilní symbol obdrží žák na začátku školního roku

Pravidelná zájmová činnost:

září až březen – každé pondělí bruslení na zimním stadionu v době 13.30 -14.30

září až červen 2x až 3x do měsíce v pátek plavání na krytém bazénu v době 13.00 – 14.00

1x za měsíc návštěva filmového představeni v kině Nadsklepí

SVČ – pro přihlášené děti keramika, geocaching - doprovod zajišťují paní vychovatelky, návrat do ŠD do 15.00

kroužek sportovního tance - pro přihlášené děti v DK Kroměříž - každé úterý, doprovod zajišťuje p. učitelka Mgr. Barbora Kocmanová, návrat do ŠD do 15.00


 

Nepravidelná činnost:

Návštěva knihovny, výtvarných výstav v DK, dopravního hřiště, Muzea Kroměřížska, lezecké stěny – Slavia Kroměříž, preventivní besedy s PČR, exkurze moštárny, Železničního muzea v Kroměříži, Rádia Kroměříž, návštěva psího útulku Čápka, v jarních měsících venčení pejsků, dětský karneval, Den Země - Šipka, interaktivní kouzelnická show, výtvarné odpoledne s malířem p. Dostálem, divadelní představení pro ŠD v DK Kroměříž, zábavné odpoledne k MDD. Dále se účastníme příležitostných akcí, které se v průběhu školního roku objeví nebo jsou ŠD nabídnuty.


 

Ostatní činnost v jednotlivých odděleních ŠD se odvíjí od celoročního plánu. Každý měsíc p. vychovatelky nalepí žákovi do družinového deníčku plán akcí na příslušný měsíc.


 

Dáša Majdová, vedoucí vychovatelka ŠD


 


| Autor: administrator | Vydáno dne 20. 09. 2020 | 414 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Družina

Dodatek k vnitřnímu řádu školní družiny

Stanovení výše úplaty v souvislosti s faktickým neposkytováním zájmového vzdělávání ve školní družině v době mimořádných opatření v souvislosti s nebezpečím nákazy Covid 19

V souvislosti se zákazem osobní přítomnosti žáků ve školní družině stanoveným usnesením vlády č. 210 č. 74/2020 Sb., o přijetí krizového opatření, neposkytuje škola účastníkům školní družiny zájmové vzdělávání.

Z tohoto důvodu bude v období od 1. 3. 2020 do 30. 6. 2020 (pokud nebude stanoveno jinak)

zrušena úplata za ŠD

Doposud zaplacené částky spadající do tohoto období budou vráceny zákonným zástupcům do konce měsíce června.

V Kroměříži dne 18. 5. 2020

Mgr. Hana Ginterová ředitelka školy| Autor: administrator | Vydáno dne 20. 05. 2020 | 100 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Družina

Karnevalové odpoledne ve ŠD Oskol

Tak jako každoročně i letos v měsíci únoru se uskutečnil ve školní družině tradiční karneval. Všechna oddělení družiny se sešla ve velké tělocvičně , kterou jsme vyzdobili vlastními silami. Děti z jednotlivých odděleních se představily v karnevalovém přestrojení a mohli jsme zde spatřit havajské tanečnice, indiány, princezny, Šípkovou Růženku, vílu Zvonilku, rytíře, čarodějnice, Supermany, seriálové postavičky a další a další krásné kostýmy a masky.

Po přehlídce a představení masek dále následovaly připravené soutěžní disciplíny, na které se děti velmi těšily. Jednotlivé úkoly děti plnily s nadšením a radostí. Pro vítěze i poražené byly připravené sladké odměny. Karnevalové odpoledne bylo vydařené a v rozzářených očích dětí byla vidět spokojenost.

Dáša Majdová, vychovatelka| Autor: administrator | Vydáno dne 27. 02. 2020 | 147 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Družina

Návštěva služebny Městské policie Kroměříž, ŠD 3. od.

Ve čtvrtek 13.2.2020 odpoledne jsme se vypravili na návštěvu služebny Městské policie v našem městě. Ujal se nás osobně zástupce ředitele městské policie pro výkon služby pan Jaroslav Sigmund a právě sloužící strážníci. Nejdříve dětem zajímavým způsobem přiblížil práci policistů, jak vypadá běžný pracovní den strážníka a jeho náplň práce.

Prohlídli si služebnu a předvedl jim, jak funguje kamerový systém města, děti byly v úžasu, když viděly na kameře samy sebe, paní operátorka nás totiž natáčela cestou k nim. Dále si mohly prohlédnout opravdová pouta, obušek, neprůstřelnou vestu a jiné donucovací prostředky a ochotně odpovídal na všetečné dotazy dětí. A na závěr nás čekala prohlídka služebního auta. Exkurze se dětem moc líbila.

Děkujeme policii za čas a možnost nahlídnout do její práce a přejeme co nejvíce klidných služeb v našem městě.

Vychovatelka: H.Vosičková| Autor: administrator | Vydáno dne 27. 02. 2020 | 150 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Družina

Zdravý týden v družině

Minulý týden v 1. oddělení ŠD probíhal v duchu Zdraví. Řekli jsme si, co vše vlastně pojem zdraví obnáší, zahráli jsme si hry a vědomostní soutěže na toto téma a s pomocí slečny praktikantky ze SpgŠ jsme společnými silami připravili saláty, nápoje a špízy z ovoce a zeleniny.

Nejen, že se děti hravou formou dozvěděly spoustu zajímavých informací o svém zdraví, ale výroba těchto zdravých pochutin je bavila a saláty a špízy se jim moc povedly. Jakmile svůj zdravý pokrm děti dokončily, do všeho se hned pustily a nezbylo vůbec nic. 

Vychovatelka: D. Kunová| Autor: administrator | Vydáno dne 26. 02. 2020 | 141 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Družina

BESEDA S MYSLIVCI – 1. Oddělení ŠD

foto odkaz

Minulý týden v pátek k nám do školní družiny zavítali myslivci. Děti se dozvěděly spoustu nových informací a zajímavostí o přírodě, zvěři a myslivosti. Mohly se podívat a osahat si lovecké trofeje, paroží, zuby divokých prasat a různé kůže zvířat.

Vyzkoušely si také pozorovací zařízení a k dispozici jim byla i nefunkční myslivecká brokovnice. Mimo jiné děti slyšely, jak se vábí lišky, srnci, divočáci a vysoká zvěř. Ke konci besedy děti poslepu hmatem poznávaly různé druhy kožešin. Dětem se beseda moc líbila a jako poděkování na závěr daly myslivcům na památku namalované obrázky.

vychovatelka: D. Kunová| Autor: administrator | Vydáno dne 11. 02. 2020 | 148 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Družina

Zdobení vánočního stromu ŠD

Dne 4.12.2019 se některé děti z druhého a čtvrtého oddělení školní družiny zúčastnily zdobení vánočního stromu na výstavišti Floria v Kroměříži. Celou akci si děti náramně užily a na závěr dostaly sladkou odměnu. Na výrobě vánočních ozdob se podílela všechna oddělení. Vánočně ozdobený stromek si mohou prohlédnout i rodiče a návštěvníci výstaviště Floria dne 7.12.2019, kdy se v areálu uskuteční vánoční výstava.

Jana Svobodová| Autor: administrator | Vydáno dne 08. 12. 2019 | 193 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Družina

Návštěva preventistky PČR ve školní družně.

Dne 13.11. nás navštívila ve ŠD preventistka PČR ing. Barbora Balášová. Jelikož se blíží čas Vánoc a v tuto dobu dochází k častým krádežím, tak v souvislosti s tím upozornila děti, aby byly více opatrné na své osobní věci a zejména na peněženky, které často zapomínají v šatnách. Taktéž děti poučila, pokud se stane a zůstanou samy doma, aby nikomu cizímu neotvíraly. Prostřednictvím obrázků dětem předvedla, jak by se měly zachovat, když se jim zalíbí např. koloběžka, která je odložená v parku a chtěly by se na ní svézt. Musí se zeptat, zda někomu nepatří a pak slušně požádat o její zapůjčení. V neposlední řadě byly děti seznámeny s tím, když najdou ve škole nebo na ulici např. mobil, větší obnos peněz, cenné předměty, tak na koho se mají v této situaci obrátit a kde nalezené věci odevzdat. Beseda se dětem líbila a byla pro ně velkým přínosem.

Dáša Majdová, vychovatelka| Autor: administrator | Vydáno dne 03. 12. 2019 | 184 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Družina

Děti ze školní družiny Oskol na Čápce

  Tak, jako už každý rok, i letos v měsíci listopadu se děti z 5. oddělení školní družiny Oskol vypravily společně s paní vychovatelkou za psími miláčky. Návštěva proběhla v souvislosti s jejich svátkem ,, Mezinárodním dnem zvířat“, který slavili 4. října. V průběhu tohoto měsíce děti pejskům shromažďovaly něco dobrého na zub a těšily se na den, kdy půjdeme na návštěvu do psího útulku. Ve středu 6.listopadu jsme všechny dobroty naskládali do batůžků a odnesli na Čápku.

Zde nás očekávala paní ošetřovatelka Kolaříková, která nás přivítala a poděkovala za přinesené pamlsky. Provedla nás celým areálem útulku, ukázala nám kotce s pejsky a názorně dětem předvedla, jak se odchytávají zatoulaní psi a seznámila je s tím, jaký je jejich další osud. Největší odměnou pro děti byla možnost vzít si na vodítko toho nejmenšího pejska Bobíka a venčit ho v areálu Čápky. Za pochopení a podporu akce děkuji především rodičům dětí a paní Kolaříkové z útulku Čápka za umožnění návštěvy.

Dáša Majdová, vychovatelka| Autor: administrator | Vydáno dne 14. 11. 2019 | 189 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Družina

Dušičková noc

Školní družina druhého oddělení v počtu patnácti žáků obdrží Diplom za absolvování Dušičkové noci v naší škole z 31.10. na 1.11. 2019. Večerní program obnášející noční procházku městem s poznáváním významných objektů, pietní vzpomínkou na padlé vojáky, stezkami odvahy v různých podobách a tvořivou dílničkou s tematickým výtvorem z papíru, upomínkový přívěsek, včetně nezbytného dlabání dýně, ukončila pohádka o Nebojsovi.

Na dotaz paní vychovatelky, co se dětem nejvíc líbilo, zazněla nečekaná odpověď: „No přece to, jak jsme se krásně báli a kdy budeme zase ve škole spát.“

Vychovatelky Jana Svobodová, 4. odd., Vladimíra Stoličková 2.odd..


| Autor: administrator | Vydáno dne 12. 11. 2019 | 334 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Družina

Oznámení o výběru žáků do družiny

Vážení zákonní zástupci

Přinášíme informace o dalším postupu řešení přijímání žáků 3. ročníku do školní družiny. Dne 11. 6. 2019 v rámci jednání Školské rady proběhlo losování, o které byl vyhotoven záznam – viz přiložený dokument.

V poledním měsíci jsme podnikli některá další opatření, která nám pro nadcházející školní rok umožní přijetí všech přihlášených žáků 3. ročníku, zároveň ale stále prosíme zákonné zástupce, kteří mají možnost zajistit pro své děti odpolední péči jiným adekvátním způsobem, aby tak přednostně učinili, a to bez ohledu na to, který ročník jejich dítě navštěvuje.

Předem děkujeme za spolupráci

Mgr. Hana Ginterová
ředitelka školy

Zápis losování registračních čísel ve formátu pdf zde ke stažení.| Autor: administrator | Vydáno dne 12. 06. 2019 | 306 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Družina

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem

Je květen, do konce školního roku zbývá ještě měsíc, ale je čas poohlédnout se za uplynulým školním rokem a podělit se tak s vámi o to, co jsme se všechno naučili a vytvořili.

III. oddělení školní družiny navštěvují děti prvních až třetích tříd, děti se po vyučování scházejí ve třídě 2.D Montessori, z důvodu nedostatku prostoru. Toto řešení není příliš vhodné, ale nás nic neodradilo. Vedle pravidelných akcí jako je plavání, bruslení, kino, keramika, geocaching a další se věnujeme mnoha dalším činnostem. Družina je místem, kde děti tráví hodně času ze svého dětství, formuje se zde jejich charakter, působí na ně dobří i špatní kamarádi, učí se vzájemně komunikovat a respektovat jeden druhého. Každé dítě je osobnost, která má své touhy, radosti i starosti. Dostávají prostor pochlubit se svými úspěchy, zážitky, kdykoliv je jim nabídnuta pomoc v nesnázi.

Snažím se přistupovat ke každému individuálně, jsou děti, které se nerady zapojují do kolektivních činností, a to se snažím respektovat. Mým cílem je ukázat dětem možnosti trávení volného času jinak než je dnes trendem – pc a mobil, a nejde jen o vyrábění. Hrajeme různé deskové hry, šachy, pexeso, u chlapců je oblíbené lego, a pokud nám počasí dovolí, hodně času trávíme venku na hřišti nebo na zahradě. A když ne, tvoříme. Podívejte se teď na naše výrobky.

Přeji všem dětem příjemně strávené a dobrodružné prázdniny a kolegyním vychovatelkám a všem učitelům zasloužilý odpočinek.

Květen 2019

vychovatelka Hana Vosičková| Autor: administrator | Vydáno dne 10. 05. 2019 | 269 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Družina

Putování za tibetskou kulturou

21. března se děti ze 4. oddělení školní družiny zúčastnily putování za tibetskou kulturou. Nejdříve jsme hromadně odcestovali fiktivním letadlem do Tibetu. Každý „cestující“ obdržel svou letenku a po příletu se děti dozvěděly několik základních informací, např. kde se Tibet nachází, jak vypadá tibetský chrám a tibetská vlajka, k čemu slouží červená tečka na čele (bindi) a tibetské mísy.

Následně jsme přivítali paní Bajgarovou, která dětem předvedla hru na tibetské mísy. Každé z dětí si mohlo vyzkoušet hru na tento nástroj, během které vnímaly jeho vibrace. Na závěr výpravy byla meditace propojená s poslechem tibetské meditační hudby. Po příjemném naladění jsme se opět přesunuli do letadla a přiletěli zpět do České republiky.

Jana Svobodová| Autor: administrator | Vydáno dne 08. 04. 2019 | 286 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Družina

Exkurze v Rádiu Kroměříž

Ve čtvrtek 14.3. se vydaly děti z 5. oddělení ŠD na exkurzi do Rádia Kroměříž. Mile nás přivítala moderátorka Jitka Havránková, která nás zavedla do studia v době, kdy se právě vysílalo. Zde nám moderátorka Kamila vysvětlila, jak probíhá vysílání a ukázala nám vybavení studia. Poté si nás moderátorka Jitka Havránková odvedla do nahrávacího studia, kde pro nás měla připravenou anketu a kladla nám různé otázky, které se týkaly práce moderátora. Všichni jsme měli možnost mluvit na mikrofon a pozdravit své blízké.

Paní moderátorka nám slíbila, že naše odpovědi a pozdravy uslyšíme od čtvrtka do soboty na Rádiu Kroměříž. Pro vzpomínku umístila naši fotografii na facebook Rádia Kroměříž. Dnešní odpoledne bylo vydařené a nejvíce se dětem líbilo, že si všichni mohli zahrát na moderátora či moderátorku rádia.

 

Dáša Majdová| Autor: administrator | Vydáno dne 18. 03. 2019 | 280 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Družina

Karnevalové odpoledne

Tak jako každý rok i letos jsme se těšili ve školní družině na zábavné karnevalové odpoledne. V měsíci únoru jsme v jednotlivých odděleních velmi pilně vyráběli výzdobu, kterou jsme použili k výzdobě velké tělocvičny, kde se karneval uskutečnil. Děti z jednotlivých odděleních se představily v karnevalovém přestrojení a mohli jsme zde spatřit klauny, upíry, princezny, kočky, Popelku, indiánky, vílu Zvoničku, vlka a další krásné kostýmy a masky.

Každý měl šanci se všem předvést v nápaditém a vkusném přestrojení. Po přehlídce masek následovaly připravené soutěžní disciplíny, které děti plnily s nadšením a radostí. Pro vítěze byly připravené sladké odměny. Karnevalové odpoledne bylo vydařené a v rozzářených očích dětí byla vidět spokojenost.

Dáša Majdová| Autor: administrator | Vydáno dne 21. 02. 2019 | 304 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
| 0-15 | 15-29 |

Středisko výchovné péče
zřizuje krizovou linku v souvislosti s Covid-19. Více zde v pdf
Video Nenech se
zaměřené na šikanu natočené žákem naší školy Marcem Pastoriem.
Polonéza na školním plese
Krátké video z příprav a plesu.

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server