V odkazech na pdf dokumenty jsou informace k návratu žáků prvního a druhého stupně 30. 11. 2020

Info 1. stupeň

Info 2. stupeň


Obědy do jídlonosičů.

Informace pro rodiče a žáky tříd, které v rámci rotační výuky zůstávají některé týdny na domácí výuce.

V týdnu, kdy žáci zůstávají doma, je i nadále možné odebírat dotované obědy do jídlonosičů.

Obědy se vydávají u zadního vchodu do školní jídelny – vstup branou kolem pozemků.

Pozor: dochází ke změně času výdeje – 13.00 – 13.30 Žáci, kteří chodí do školy, obědvají v jídelně bez omezení.


značka jednosmerkyznačka jednosmerky

 Pozor - změna dopravního značení u ZŠ OSkol, nově jednosměrná část ulice Mánesova, více info na stránkách města.

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 117 nalezených)

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-105 | 105-117 |
Informace

Předvánoční zamyšlení

Moji milí kolegové a zaměstnanci školy, milí žáci, drazí rodiče a příznivci školy…..

Dnes máme před sebou poslední den kalendářního roku 2018, který ještě strávíme společně ve škole. Je to den slavnostní a plný očekávání a já bych ho ráda zahájila krásným příběhem, který v sobě ukrývá předvánoční poselství.

Jmenuje se Jim a Della

Jim a Della byli mladí manželé. Neměli se nijak zvlášť dobře, peněz se jim nedostávalo, a přece si nijak nestěžovali. Měli se rádi a to jim stačilo. O Vánocích chtěli jeden druhému udělat radost.

Della věděla, že její muž má moc rád staré hodinky po dědečkovi, proto se rozhodla, že mu k nim koupí pěkný řetízek. Byl však drahý, a aby ho Della mohla koupit, musela si ostříhat své krásné vlasy a prodat je parukářce.

Jenže víc než starožitné hodinky měl Jim rád Delliny zlaté vlasy. Proto si usmyslel, že jí koupí sadu vykládaných hřebenů z želvoviny. Ale aby je mohl koupit, musel svoje vzácné hodinky prodat.

Když si pak večer Della a Jim vyměnili dárky, nezbylo jim než je moudře odložit a smát se sami sobě nad skromnou štědrovečerní večeří. 

Příběh dvou milujících bytostí, které jedna pro druhou obětovaly ten největší poklad, jaký měli. Příběh lásky, pozornosti a umění dávat i přijímat.

Vánoční čas s sebou přináší spoustu příležitostí, dělat věci jinak, než jsme zvyklí. Tak tedy pro jednou zkuste i vy dát druhým to, co je pro vás nejcennější.

Nemusí to být zrovna zlaté vlasy nebo vzácné hodinky, snad postačí i čas, úsměv, poděkování nebo ochota naslouchat.

A možná můžete začít už teď, na vašich vánočních besídkách se svoji třídou.

Milí žáci a žáčci naší školy, drahé kolegyně a milí kolegové, vy všichni, kteří se o nás tak dobře staráte, přeji vám krásné vánoční svátky plné splněných přání, milých úsměvů a společných okamžiků.

 

Hana Ginterová – ředitelka školy| Autor: administrator | Vydáno dne 21. 12. 2018 | 212 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Informace o průběhu prvního školního týdne

Všem našim žákům a jejich rodičům s radostí oznamujeme, že školní rok 2018/2019 začíná v pondělí 3. 9. 2018. Škola je vzorně připravená a všichni z Oskolu se na vás moc těšíme.

Seznamy nově utvořených tříd (I. a VI. ročník) budou k dispozici ve vstupní chodbě.

Pondělí 3. 9. 2018

 • zahájení školního roku 8:00, ukončení 9:40

 • nové žáky a jejich rodiče očekává u vstupu učitelská služba, která jim poskytne potřebné informace o umístění tříd

 • oběd mají pouze přihlášení žáci (vydává se již od 10.00 hodin), od 4. 9. jsou všichni přihlášeni automaticky


| Autor: administrator | Vydáno dne 27. 08. 2018 | 616 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Zápis do logopedické 1. třídy

Vážení rodiče,

oznamujeme vám, že pro velký zájem z vaší strany budeme pro školní rok 2017/2018 otevírat logopedickou 1. třídu.

Zápis bude probíhat v řádném termínu 4.4. a 5.4.2017 od 14:00 do 18:00 hod.

Dítě musí mít doporučení SPC pro žáky s vadami řeči. Ostatní podmínky zápisu zůstávají stejné jako do běžných tříd.

Kontaktujte paní Mgr. Páníkovou – tel. 723 779 083.

Bližší informace získáte u paní Mgr. Skřivánkové – tel. 573 331 188, 605 506 900| Autor: administrator | Vydáno dne 23. 03. 2017 | 420 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Informace k docházce žáků druhého stupně - klikněte pro celý článek

Vážení zákonní zástupci.

Od pondělí 8. 6. je na základě aktuálního pokynu Ministerstva školství ČR možná občasná přítomnost žáků II. stupně ve škole.

Po dohodě s jednotlivými vyučujícími budou třídní učitelé zvát do školy ty žáky, kteří v průběhu domácího vzdělávání nebyli aktivní, neplnili úkoly a neodesílali podklady, na jejichž základě by bylo možné žáka doplňkově hodnotit na konci školního roku.


| Autor: administrator | Vydáno dne 01. 06. 2020 | 645 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Informace pro zákonné zástupce k návratu 1. a 2. tříd

Vážení zákonní zástupci.

Na základě rozhodnutí MŠMT o návratu některých žáků k prezenčnímu vzdělávání vám přinášíme aktuální informace:

 1. Ve středu 18. 11. se do školy vrací žáci 1. a 2. tříd. Výuka je podle nařízení ministerstva povinná pro všechny žáky.

 2. Po celou dobu pobytu ve škole (včetně čekání před školní budovou) budou žáci i jejich případný doprovod v rouškách. Prosíme, abyste vybavili své děti nejméně dvěma rouškami a obalem na ukládání použitých roušek.

 3. Žáci zůstávají celý den (tedy i ve školní družině) ve stejném kolektivu. Ranní družinu z tohoto důvodu není možné zajistit. Družinu navštěvují pouze přihlášení žáci.

 4. Před vyučováním se žáci jednotlivých tříd shromažďují před školou u svých značek. Paní učitelky si je zde vyzvednou a odvedou do šatny.

 5. Ukončení vyučování a odchod do jídelny probíhá podle rozvrhu. Po obědě v jídelně odchází žáci domů, nebo do školní družiny. Prosíme rodiče, aby na své děti čekali pokud možno venku a vždy s rouškou.

 6. Vyzvedávání dětí ze školní družiny funguje na zvonky, které jsou nově označeny podle jednotlivých tříd. U zvonků naleznete také informace o telefonních číslech, které můžete využít ke komunikaci s vychovatelkou.

 7. Omlouvání nepřítomnosti žáků a odhlašování stravy probíhá obvyklým způsobem. Obědy mají od středy přihlášeny všichni žáci, objednávkový systém je spuštěn.

 8. Prosíme všechny rodiče, aby nás co nejdříve informovali v případě, že jejich dítě bude pozitivně testováno na Covid. Je naší povinností neprodleně navázat spolupráci s KHS a postupovat podle jejich pokynů.

Prosíme rodiče, aby do vnitřních prostor školy vstupovali jen v nejnutnějším případě a vždy jen po ohlášení v kanceláři školy. Vstupovat do šaten žáků je zakázáno.

Moc vás prosíme o pochopení naší situace. Jsme nuceni řídit se přesně stanovenými pravidly, jejichž dodržování je kontrolováno. Věříme, že i přes některé nepříjemné skutečnosti (jako například celodenní nošení roušek), se nám návrat dětí do školy podaří úspěšně zvládnout. Na děti se už moc těšíme a jsme rádi, že se jim budeme moci plně věnovat.

 

13. 11. 2020
Mgr. Hana Ginterová

 

 

 


| Autor: administrator | Vydáno dne 15. 11. 2020 | 17 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Nové informace k přijímacím zkouškám na střední školy

Jsou ke stažení zde.| Autor: administrator | Vydáno dne 18. 05. 2020 | 72 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Informace o zápisových lístcích

Vážení rodiče, milí žáci,

chci Vám sdělit informaci o vydání Zápisového lístku (ZL).

Zápisový lístek se bude vydávat každý den, odúterý 21. 4. 2020 , od : 9.00 –11.00 hodinv kanceláři školy. Zápisový lístek může vyzvednout buď žák anebo jeho zákonný zástupce. Převzetí ZL musí potvrdit svým podpisem.

Vzhledem k tomu, že od 24. 4. 2020 by měly být známé výsledky přijímacího řízení v učebních oborech, tak prosím sledujte webové stránky dané SŠ, kam jste podali přihlášky. Jedná se o ty žáky, kteří podávali obě přihlášky na učební obory. ZL je třeba potom co nejrychleji odevzdat na danou SŠ (podle nejnovějších informací do 5 pracovních dnů).

Žáci, kteří podali přihlášky na maturitní obory -včetně žáků 5. ročníku hlásících se na osmiletá gymnázia-mají čas. ZL se odevzdá až po konání jednotných přijímacích zkoušek, až po vyhodnocení Cermat testů.

Zápisové lístky si přesto vyzvedněte v kanceláři školy co nejdříve.

Žáci, kteří podali jednu přihlášku na maturitní obor, druhou přihlášku na učební obor, nejdříve budou dělat Cermat testy a v případě přijetí na maturitní obor se potom rozhodnou, na který obor, na kterou SŠ odevzdají ZL.

V případě, že potřebujete podrobnější informace, tak prosím neváhejte a napište mi email -poradce2@zsoskol.cz, anebo 20. 4 a 21. 4 2020 od 9.00-11.00 zavolejte do školy, 573 331 188 a případné nejasnosti, dotazy Vám pomohu vyřešit.

Mějte se hezky a přeji Vám pěkný den!

 

Mgr. Lívia Nagyová, VP – 2. stupeň

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 | Autor: administrator | Vydáno dne 17. 04. 2020 | 81 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Informace k přijímacím zkouškám

Dobrý den, vážení rodiče!

Chtěla bych Vám přetlumočit pokyny pana ministra školství Plagy ohledně plánu organizace přijímacích zkoušek. Budu Vás aktuálně informovat o případných změnách. Mějte se hezky, pozdravujte doma děti. Všechno zvládneme!

Pokyny v pdf zde

Nagyová| Autor: administrator | Vydáno dne 06. 04. 2020 | 84 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Informace k začátku školního roku 2007 - 2008

1. třída:

3. 9. - výuka bude pouze jednu vyučovací hodinu
4. 9. - 2 hodiny
5. 9. - 2 hodiny
6. 9. - 3 hodiny
7. 9. - 4 hodiny

1. a 2. stupeň:

3. 9. výuka 2 hodiny
Oběd od 9:40 do 10:30


další dny dle rozvrhu, včetně odpoledního vyučování.

Školní družina:

3. 9. - ještě ne, další dny ano

 Jídelna:

Je v provozu již 4. 9. 2006

 


| Autor: administrator | Vydáno dne 30. 08. 2006 | 2603 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Informační schůzka o přijetí do první třídy

Vážení rodiče, oznamujeme Vám,

že informační schůzka ohledně přijetí Vašeho dítěte do I. ročníku proběhne
15. června 2009 v 15.30 hodin
(seznamy s rozdělením žáků do tříd naleznete na vývěsce ve vchodu školy).

Mgr. Miloslav Zrna ředitel školy| Autor: Miloslav Zrna | Vydáno dne 28. 05. 2009 | 1059 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Finančně gramotná škola

Vážení rodiče, milí žáci. logo chechtak

Rádi bychom vás informovali, že naše škola byla oceněna certifikátem Finančně gramotná škola. Tento certifikát je pro nás nejen odměnou za naši společnou práci v oblasti finanční gramotnosti, ale především odrazovým můstkem k další spolupráci se společností Yourchance, se kterou v této oblasti spolupracujeme.| Autor: administrator | Vydáno dne 11. 11. 2020 | 5 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Informace k přijímacím zkouškám

Vážení rodiče, milí žáci,

ráda bych Vám sdělila důležité informace, které se týkají kariérního poradenství, volby povolání.

1. Žáci 9. A třídy a někteří žáci 9. B třídy- kteří tento atlas zatím neobdrželi, mohou od
pondělí  2.11.2020 do 6.11.2020, od 8.00 h – 14.00 h
vyzvednout Atlas školství Zlínského kraje u kanceláře školy. Seznam žáků bude přiložen, prosím podepište se, že jste Atlas školství vyzvedli. Děkuji.

2. Důležitá webová stránka, kde najdete veškeré aktuální informace ohledně přijímacího řízení, je : www.zkola.cz

- Přehled SŠ
- Průvodce kariérou
- Přijímací řízení na SŠ a VOŠ
- Organizace šk. roku 2020/21
- burzaskol.zkola.cz

3. Kdo se chce přihlásit na SŠ, na umělecký obor - maturitní anebo učební - a na gymnázium se sportovní přípravou (kód : 79-42-K/41), musí podat přihlášku (modrou) do 30.11.2020.
Přihlášku Vám vytiskneme ve škole, prosím napište mi na email, po domluvě s vámi bude přihláška/y vytištěná a nachystaná v kanceláři školy.

4. V případě, že potřebujete se mnou něco důležitého projednat, tak prosím pište na email: poradce2@zsoskol.cz, určitě se vám ozvu a budu se snažit vám poradit, vyřídit, co bude třeba.

5. Prosím sledujte webovou stranu naší školy, aktuální informace, změny, termíny vám sdělím na této straně.

Mějte se hezky, myslím na vás, nemějte obavy, vše zvládneme! S pozdravem,

Mgr. Lívia Nagyová – výchovná poradkyně 2. stupeň| Autor: administrator | Vydáno dne 29. 10. 2020 | 5 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020

Odkaz vede na stránku MPSV, na níž je pdf ke stažení:

https://www.mpsv.cz/-/jak-na-osetrovne-z-duvodu-uzavreni-skol-od-14-10-2020

 | Autor: administrator | Vydáno dne 14. 10. 2020 | 9 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Info - uzavření škol říjen, listopad 2020

Vážení zákonní zástupci

V období od středy 14. 10. do pátku 23. 10. budou všichni žáci doma a bude probíhat výuka na dálku.

Týden 26. - 30. 10. bude v prázdninovém režimu, tedy bez výuky na dálku a zadávání úkolů.

O dalším postupu se rozhodne na základě vyhodnocení aktuální epidemiologické situace.

Další informace:

 • Od pondělí 19. 10. je možné, aby žáci, kteří se vzdělávají doma, chodili na obědy do školní jídelny. Více informací naleznete zde. V případě zájmu je nutné s předstihem objednat stravu na telefonních číslech školní jídelny 573 340 519, 603 839 847 (paní Míková). Obědy se budou ve školní jídelně vydávat v 11.00 – 11.30. Žáci budou chodit hlavním vchodem a zazvoní si na kancelář.
   
 • Zákonní zástupci žáků do 10 let budou mít nárok na ošetřovné. Škola potvrzení nevydává, zákonní zástupci si žádají u svého zaměstnavatele. Vice informací naleznete zde na stánce MPSV, kde je ke stažení dokument v pdf .
   
 • zadávání domácích úkolů a komunikaci se žáky a jejich rodiči budeme využívat systém Škola online, do kterého byste již
  měli být všichni zaregistrováni. Pokud tomu tak není, neprodleně proveďte registraci.
   
 • Žáci, kteří nemohou pracovat na počítačích, si mohou po dohodě s učiteli vyzvedávat uložené úkoly v kanceláři školy.
   
 • Součástí výuky budou on-line lekce z jednotlivých předmětů – na prvním stupni po dohodě s třídními učiteli, na druhém stupni po dohodě s vyučujícími jednotlivých předmětů (podobně jako v jarních měsících).
   
 • Naše škola byla vybrána jako škola vykonávající péči o žáky, kteří plní povinnou školní docházku, pokud tuto péči nemohou v krizové situaci vykonávat rodiče nebo zákonní zástupci. Cílovou skupinou jsou děti pracovníků IZS, ÚP, sociálních služeb, zdravotnictví.
  Více informací naleznete v následujícím článku:
  https://www.mesto-kromeriz.cz/aktuality/tiskove-zpravy/o-deti-hasicu-policistu-lekaru-i-zdravotniku-se-stara-zs-oskol/

 

Důležité upozornění:

Pokud otevíráte přílohy k domácím úkolům na mobilu, může se vám stát, že se některé z nich nezobrazí nebo neotevřou, protože mobilní aplikace nemá stejné funkce jako internetový prohlížeč.

Doporučujeme tedy v těchto situacích použít běžný internetový prohlížeč, ať už pracujete na počítači nebo v mobilním zařízení. Obecně doporučujeme, aby naši žáci pracovali na počítači a rozvíjeli si tak informační gramotnost.

S veškerými dotazy se obracejte na své třídní učitele. Aktuální informace budou k dispozici na školním webu a budou vám pravidelně zasílány na vaše maily.

Děkujeme za spolupráci a přejeme hodně trpělivosti a pevné zdraví.

 

 | Autor: administrator | Vydáno dne 13. 10. 2020 | 4 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Poděkování našim spolupracujícím rodičům

Vážení rodiče

Ráda bych vám co nejsrdečněji poděkovala za to, že i v současné ne zrovna lehké a přehledné situaci spolupracujete se školou a pomáháte.

Děkuji všem šikovným švadlenám za krásné roušky pro naše zapomnětlivé žáky. Moc nám pomohly také balíčky jednorázových roušek, které jsou zejména pro naše učitele velmi důležitou ochranou. Tito kolegové jsou ve škole nejvíce vystaveni nebezpečí nákazy, protože chodí do různých tříd. Jsou ale velmi stateční a i během celodenního vyučování v rouškách se snaží naučit děti vše, co je třeba.

Velké poděkování patří našim dárcům knih – regály čtenářské dílny se uspokojivě zaplnily a je konečně z čeho vybírat. Díky vaší zodpovědné volbě mají žáci k dispozici jak knihy obecně známé, tak současnou literaturu pro děti a mládež.

Zvláštní poděkování pak patří rodičům, kteří přispěli k tomu, aby náš první farmářský trh nejen splnil svůj účel, ale aby byl zároveň velmi příjemným komunitním zážitkem. Pod vedením paní učitelky Pavlíny Švecové a za organizační podpory žáků VI.D se nová a netradiční akce ve škole podařila. Děkujeme našim „stánkařům“ z řad rodičů, kteří nás velmi příjemně překvapili zajímavým sortimentem a všem nakupujícím děkujeme za účast a štědré nákupy. Oficiální výtěžek celé akce bude zužitkován na nákup chybějících domácích potřeb do školní cvičné kuchyně.

Jsme moc rádi, že jste v důležitých chvílích s námi. Moc si vážíme vaší podpory a také vašeho pochopení v těžkých situacích, které nyní musíme řešit. Jsem přesvědčena, že společně vše zvládneme.

Mgr. Hana Ginterová, ředitelka školy

 | Autor: administrator | Vydáno dne 05. 10. 2020 | 11 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-105 | 105-117 |

Středisko výchovné péče
zřizuje krizovou linku v souvislosti s Covid-19. Více zde v pdf
Video Nenech se
zaměřené na šikanu natočené žákem naší školy Marcem Pastoriem.
Polonéza na školním plese
Krátké video z příprav a plesu.

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server