Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 121 nalezených)

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-105 | 105-120 | 120-121 |
Informace

Předvánoční zamyšlení

Moji milí kolegové a zaměstnanci školy, milí žáci, drazí rodiče a příznivci školy…..

Dnes máme před sebou poslední den kalendářního roku 2018, který ještě strávíme společně ve škole. Je to den slavnostní a plný očekávání a já bych ho ráda zahájila krásným příběhem, který v sobě ukrývá předvánoční poselství.

Jmenuje se Jim a Della

Jim a Della byli mladí manželé. Neměli se nijak zvlášť dobře, peněz se jim nedostávalo, a přece si nijak nestěžovali. Měli se rádi a to jim stačilo. O Vánocích chtěli jeden druhému udělat radost.

Della věděla, že její muž má moc rád staré hodinky po dědečkovi, proto se rozhodla, že mu k nim koupí pěkný řetízek. Byl však drahý, a aby ho Della mohla koupit, musela si ostříhat své krásné vlasy a prodat je parukářce.

Jenže víc než starožitné hodinky měl Jim rád Delliny zlaté vlasy. Proto si usmyslel, že jí koupí sadu vykládaných hřebenů z želvoviny. Ale aby je mohl koupit, musel svoje vzácné hodinky prodat.

Když si pak večer Della a Jim vyměnili dárky, nezbylo jim než je moudře odložit a smát se sami sobě nad skromnou štědrovečerní večeří. 

Příběh dvou milujících bytostí, které jedna pro druhou obětovaly ten největší poklad, jaký měli. Příběh lásky, pozornosti a umění dávat i přijímat.

Vánoční čas s sebou přináší spoustu příležitostí, dělat věci jinak, než jsme zvyklí. Tak tedy pro jednou zkuste i vy dát druhým to, co je pro vás nejcennější.

Nemusí to být zrovna zlaté vlasy nebo vzácné hodinky, snad postačí i čas, úsměv, poděkování nebo ochota naslouchat.

A možná můžete začít už teď, na vašich vánočních besídkách se svoji třídou.

Milí žáci a žáčci naší školy, drahé kolegyně a milí kolegové, vy všichni, kteří se o nás tak dobře staráte, přeji vám krásné vánoční svátky plné splněných přání, milých úsměvů a společných okamžiků.

 

Hana Ginterová – ředitelka školy| Autor: administrator | Vydáno dne 21. 12. 2018 | 238 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Informace o průběhu prvního školního týdne

Všem našim žákům a jejich rodičům s radostí oznamujeme, že školní rok 2018/2019 začíná v pondělí 3. 9. 2018. Škola je vzorně připravená a všichni z Oskolu se na vás moc těšíme.

Seznamy nově utvořených tříd (I. a VI. ročník) budou k dispozici ve vstupní chodbě.

Pondělí 3. 9. 2018

 • zahájení školního roku 8:00, ukončení 9:40

 • nové žáky a jejich rodiče očekává u vstupu učitelská služba, která jim poskytne potřebné informace o umístění tříd

 • oběd mají pouze přihlášení žáci (vydává se již od 10.00 hodin), od 4. 9. jsou všichni přihlášeni automaticky


| Autor: administrator | Vydáno dne 27. 08. 2018 | 676 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Zápis do logopedické 1. třídy

Vážení rodiče,

oznamujeme vám, že pro velký zájem z vaší strany budeme pro školní rok 2017/2018 otevírat logopedickou 1. třídu.

Zápis bude probíhat v řádném termínu 4.4. a 5.4.2017 od 14:00 do 18:00 hod.

Dítě musí mít doporučení SPC pro žáky s vadami řeči. Ostatní podmínky zápisu zůstávají stejné jako do běžných tříd.

Kontaktujte paní Mgr. Páníkovou – tel. 723 779 083.

Bližší informace získáte u paní Mgr. Skřivánkové – tel. 573 331 188, 605 506 900| Autor: administrator | Vydáno dne 23. 03. 2017 | 446 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Aktuální informace k přijímacímu řízení na střední školy

Informace

Informace k docházce žáků druhého stupně - klikněte pro celý článek

Vážení zákonní zástupci.

Od pondělí 8. 6. je na základě aktuálního pokynu Ministerstva školství ČR možná občasná přítomnost žáků II. stupně ve škole.

Po dohodě s jednotlivými vyučujícími budou třídní učitelé zvát do školy ty žáky, kteří v průběhu domácího vzdělávání nebyli aktivní, neplnili úkoly a neodesílali podklady, na jejichž základě by bylo možné žáka doplňkově hodnotit na konci školního roku.


| Autor: administrator | Vydáno dne 01. 06. 2020 | 715 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Co je u nás nového…

I přestože výuka ve školách funguje na školní roky, stejně jako jiné organizace skládáme i my účty v rámci ukončení rozpočtového období roku 2020. Do našich plánů školních akcí sice citelně zasáhla „doba coronavirová“, plány na zvelebení školní budovy se nám ale podařilo uskutečnit bezezbytku, o čemž se můžete přesvědčit ve školní fotogalerii.


| Autor: administrator | Vydáno dne 15. 01. 2021 | 52 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Informace pro zákonné zástupce k návratu 1. a 2. tříd

Vážení zákonní zástupci.

Na základě rozhodnutí MŠMT o návratu některých žáků k prezenčnímu vzdělávání vám přinášíme aktuální informace:

 1. Ve středu 18. 11. se do školy vrací žáci 1. a 2. tříd. Výuka je podle nařízení ministerstva povinná pro všechny žáky.

 2. Po celou dobu pobytu ve škole (včetně čekání před školní budovou) budou žáci i jejich případný doprovod v rouškách. Prosíme, abyste vybavili své děti nejméně dvěma rouškami a obalem na ukládání použitých roušek.

 3. Žáci zůstávají celý den (tedy i ve školní družině) ve stejném kolektivu. Ranní družinu z tohoto důvodu není možné zajistit. Družinu navštěvují pouze přihlášení žáci.

 4. Před vyučováním se žáci jednotlivých tříd shromažďují před školou u svých značek. Paní učitelky si je zde vyzvednou a odvedou do šatny.

 5. Ukončení vyučování a odchod do jídelny probíhá podle rozvrhu. Po obědě v jídelně odchází žáci domů, nebo do školní družiny. Prosíme rodiče, aby na své děti čekali pokud možno venku a vždy s rouškou.

 6. Vyzvedávání dětí ze školní družiny funguje na zvonky, které jsou nově označeny podle jednotlivých tříd. U zvonků naleznete také informace o telefonních číslech, které můžete využít ke komunikaci s vychovatelkou.

 7. Omlouvání nepřítomnosti žáků a odhlašování stravy probíhá obvyklým způsobem. Obědy mají od středy přihlášeny všichni žáci, objednávkový systém je spuštěn.

 8. Prosíme všechny rodiče, aby nás co nejdříve informovali v případě, že jejich dítě bude pozitivně testováno na Covid. Je naší povinností neprodleně navázat spolupráci s KHS a postupovat podle jejich pokynů.

Prosíme rodiče, aby do vnitřních prostor školy vstupovali jen v nejnutnějším případě a vždy jen po ohlášení v kanceláři školy. Vstupovat do šaten žáků je zakázáno.

Moc vás prosíme o pochopení naší situace. Jsme nuceni řídit se přesně stanovenými pravidly, jejichž dodržování je kontrolováno. Věříme, že i přes některé nepříjemné skutečnosti (jako například celodenní nošení roušek), se nám návrat dětí do školy podaří úspěšně zvládnout. Na děti se už moc těšíme a jsme rádi, že se jim budeme moci plně věnovat.

 

13. 11. 2020
Mgr. Hana Ginterová

 

 

 


| Autor: administrator | Vydáno dne 15. 11. 2020 | 81 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Nové informace k přijímacím zkouškám na střední školy

Jsou ke stažení zde.| Autor: administrator | Vydáno dne 18. 05. 2020 | 95 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Informace o zápisových lístcích

Vážení rodiče, milí žáci,

chci Vám sdělit informaci o vydání Zápisového lístku (ZL).

Zápisový lístek se bude vydávat každý den, odúterý 21. 4. 2020 , od : 9.00 –11.00 hodinv kanceláři školy. Zápisový lístek může vyzvednout buď žák anebo jeho zákonný zástupce. Převzetí ZL musí potvrdit svým podpisem.

Vzhledem k tomu, že od 24. 4. 2020 by měly být známé výsledky přijímacího řízení v učebních oborech, tak prosím sledujte webové stránky dané SŠ, kam jste podali přihlášky. Jedná se o ty žáky, kteří podávali obě přihlášky na učební obory. ZL je třeba potom co nejrychleji odevzdat na danou SŠ (podle nejnovějších informací do 5 pracovních dnů).

Žáci, kteří podali přihlášky na maturitní obory -včetně žáků 5. ročníku hlásících se na osmiletá gymnázia-mají čas. ZL se odevzdá až po konání jednotných přijímacích zkoušek, až po vyhodnocení Cermat testů.

Zápisové lístky si přesto vyzvedněte v kanceláři školy co nejdříve.

Žáci, kteří podali jednu přihlášku na maturitní obor, druhou přihlášku na učební obor, nejdříve budou dělat Cermat testy a v případě přijetí na maturitní obor se potom rozhodnou, na který obor, na kterou SŠ odevzdají ZL.

V případě, že potřebujete podrobnější informace, tak prosím neváhejte a napište mi email -poradce2@zsoskol.cz, anebo 20. 4 a 21. 4 2020 od 9.00-11.00 zavolejte do školy, 573 331 188 a případné nejasnosti, dotazy Vám pomohu vyřešit.

Mějte se hezky a přeji Vám pěkný den!

 

Mgr. Lívia Nagyová, VP – 2. stupeň

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 | Autor: administrator | Vydáno dne 17. 04. 2020 | 106 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Informace k přijímacím zkouškám

Dobrý den, vážení rodiče!

Chtěla bych Vám přetlumočit pokyny pana ministra školství Plagy ohledně plánu organizace přijímacích zkoušek. Budu Vás aktuálně informovat o případných změnách. Mějte se hezky, pozdravujte doma děti. Všechno zvládneme!

Pokyny v pdf zde

Nagyová| Autor: administrator | Vydáno dne 06. 04. 2020 | 110 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Informace k začátku školního roku 2007 - 2008

1. třída:

3. 9. - výuka bude pouze jednu vyučovací hodinu
4. 9. - 2 hodiny
5. 9. - 2 hodiny
6. 9. - 3 hodiny
7. 9. - 4 hodiny

1. a 2. stupeň:

3. 9. výuka 2 hodiny
Oběd od 9:40 do 10:30


další dny dle rozvrhu, včetně odpoledního vyučování.

Školní družina:

3. 9. - ještě ne, další dny ano

 Jídelna:

Je v provozu již 4. 9. 2006

 


| Autor: administrator | Vydáno dne 30. 08. 2006 | 2664 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Informační schůzka o přijetí do první třídy

Vážení rodiče, oznamujeme Vám,

že informační schůzka ohledně přijetí Vašeho dítěte do I. ročníku proběhne
15. června 2009 v 15.30 hodin
(seznamy s rozdělením žáků do tříd naleznete na vývěsce ve vchodu školy).

Mgr. Miloslav Zrna ředitel školy| Autor: Miloslav Zrna | Vydáno dne 28. 05. 2009 | 1085 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Ve škole máme nejlepšího sportovce města Kroměříž

Myslím, že se všichni shodneme, že „dobrých zpráv není nikdy dost“. A v dnešní zvláštní době to platí dvojnásob. Když mi na ředitelský mail přišla tato příjemná zpráva, měla jsem z ní opravdu velkou radost a chtěla bych se s vámi o ni podělit.

Náš žák třídy VII. B Jeremiáš Přikryl získal ocenění za nejlepšího Sportovce města Kroměříž za rok 2019, které bylo díky covidové pandemii uděleno opožděně. Byl vyhlášen také jako nejlepší jachtař Lodních Sportů Kroměříž.


| Autor: administrator | Vydáno dne 25. 01. 2021 | 50 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Oznámení ke 4.1.2021

Vážení zákonní zástupci

Oznamujeme vám, že od pondělí 4. 1. 2021, kdy se do škol vrací pouze žáci 1. a 2. ročníku, bude ZŠ Oskol opět realizovat péči o děti rodičů, kteří jsou zaměstnáni v krizové infrastruktuře. Jedná se o žáky 3., 4. a případně 5. ročníku do 10 let věku.

 

Děti je možné přihlašovat na mailové adrese reditel@zsoskol.cz.

Do mailu uveďte:

 • jméno a příjmení dítěte

 • ročník, který dítě navštěvuje

 • datum, ke kterému do ZŠ Oskol nastoupí

Pokud jste již v naší škole registrováni z předchozího období, uveďte také tuto informaci. Dotazník a potvrzení zasílají pouze „noví“ žáci.

Informace k poskytované péči, dotazník pro rodiče a formulář potvrzení pro zaměstnavatele naleznete v přiložených dokumentech níže.

Pozn. Vzhledem k tomu, že kancelář školy není v tomto týdnu v provozu a informaci o dalším zajišťování péče o děti jsme se dozvěděli v době vánočních prázdnin, prosíme vás o shovívavost a trpělivost při komunikaci. O vaše děti se určitě postaráme i v případě, že je v pondělí přivedete do školy a všechny náležitosti vyřešíme až na místě.

Aktuální informaci k vyzvedávání dětí v odpoledních hodinách a kontaktní mobilní telefon na pečující osoby naleznete u zvonků na školní družinu v pondělí odpoledne.


 S přáním hezkého dne.

Mgr. Hana Ginterová, ředitelka školy


Odkazy na soubory, týkající se péče o děti rodičů, kteří jsou zaměstnáni v krizové infrastruktuře:

pokyny pro rodice.docx

potvrzeni_o_zamestnani_covid.docx

vstupni_dotaznik.docx

 


Informace pro zákonné zástupce žáků naší školy (zaslány rodičům emailem)

informace pro zz - 4. 1. 2021.docx

 

 

 | Autor: administrator | Vydáno dne 29. 12. 2020 | 13 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Finančně gramotná škola

Vážení rodiče, milí žáci. logo chechtak

Rádi bychom vás informovali, že naše škola byla oceněna certifikátem Finančně gramotná škola. Tento certifikát je pro nás nejen odměnou za naši společnou práci v oblasti finanční gramotnosti, ale především odrazovým můstkem k další spolupráci se společností Yourchance, se kterou v této oblasti spolupracujeme.| Autor: administrator | Vydáno dne 11. 11. 2020 | 31 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-105 | 105-120 | 120-121 |

Středisko výchovné péče
zřizuje krizovou linku v souvislosti s Covid-19. Více zde v pdf
Video Nenech se
zaměřené na šikanu natočené žákem naší školy Marcem Pastoriem.
Polonéza na školním plese
Krátké video z příprav a plesu.

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server