Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 121 nalezených)

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-105 | 105-120 | 120-121 |
Informace

Organizace šk. roku 2018 - 2019

Zdrojem dokumentu organizace školního roku (prázdniny, volna, svátky) je ministerstvo školství:

http://www.msmt.cz/file/40924_1_1/

Třídní schůzky a pedagogické rady:

Data třídních schůzek a konzultací zde ke stažení. (2018 -2019)

Rozvrhy tříd:

Ke stažení zde

 

 

 | Autor: administrator | Vydáno dne 16. 09. 2015 | 18558 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Ocenění žákyň

2015-06 - Oceneni za mimoradny cin

V Baťově vile ve Zlíně se již po patnácté konalo vyhlášení Ocenění žáků Zlínského kraje za mimořádné úspěchy v mimoškolní činnosti nebo za mimořádný čin. Tentokrát byly mezi oceněnými žáky a žákyněmi základních a středních škol i dvě dívky, navštěvující naši základní školu.

Obě dívky byly nominovány za čin, který se udál již v březnu tohoto roku a při kterém duchaplně zareagovaly a pomohly malému chlapci ven z řeky Moravy na břeh. Právě díky tomu, že nezůstaly lhostejné ke svému okolí, zasloužily si dívky uznání i hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka.

Za přítomnosti členů Rady Zlínského kraje si dívky převzaly 2.června z rukou hejtmana ocenění v podobě pamětní medaile a hodnotného dárku.

 

Mgr. Magda Opršalová| Autor: administrator | Vydáno dne 11. 06. 2015 | 524 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Netradiční hodina angličtiny

2015-05-Beseda Anglictina

Netradiční hodinu anglického jazyka zažili žáci 9.A ZŠ Oskol. Ve středu 6.května se v interaktivní jazykové učebně uskutečnila přednáška lektorky angličtiny z Kanárských ostrovů, která se účastní vzdělávacího programu Erasmus Plus. V rámci besedy, kterou zprostředkovalo MC Klubíčko, byla žákům přiblížena její rodná země.

Seznámili se s tradicemi Kanárských ostrovů, základními geografickými i historickými informacemi a různými zajímavostmi, jako např. se speciálním způsobem dorozumívání prostřednictvím pískání, se kterým se setkáte pouze na těchto ostrovech. Forma přednášky byla pro žáky atraktivní i z důvodu využití multimédií. Na závěr této skvělé hodiny si žáci vyzkoušeli využít nově získané informace v praxi.

Mgr. Veronika Michálková


| Autor: administrator | Vydáno dne 29. 05. 2015 | 1259 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Umíme poskytnout první pomoc

V měsíci únoru přišly opět k nám do školy členky ČČK, aby seznámily žáky 1. a 2. stupně s prevencí úrazů a procvičily s nimi zásady i praktické ukázky první pomoci v rámci zdravotnického školení, které pořádají pravidelně pro všechny typy škol.


| Autor: Alena Machalová | Vydáno dne 17. 03. 2015 | 1231 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Mají děti rády básničky? Naši žáci ano!

Každý rok na jaře probíhá na škole školní kolo recitační soutěže, abychom vybrali ty nejlepší, kteří nás budou reprezentovat v oblastní soutěži Svátek poezie v Domě kultury. Na soutěž se připravují žáci s paní učitelkami vždy velmi pečlivě. Nejdůležitější je výběr vhodné a zajímavé básničky pro nejmenší prvňáčky i pro ty nejstarší.


| Autor: Alena Machalová | Vydáno dne 17. 03. 2015 | 1451 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Janaki

V měsíci prosinci přišel do školy další dopis od Janaki z Indie. V dopise nám všem přeje šťastné Vánoce a úspěšný nový rok. Také nám moc děkuje za podporu, díky které může navštěvovat školu.


| Autor: administrator | Vydáno dne 07. 01. 2015 | 1219 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Adopce na dálku na naší škole pokračuje

Již od roku 2009 žáci i učitelé naší školy každoročně přispívají na program Adopce na dálku. Naším ,,adoptovaným“ dítětem je dívka Janaki z Indie, z města Nerur v provincii Karur. V současné době chodí do 10. ročníku školy a je jí 14 let. Ve škole má velmi dobré známky. Jejími nejoblíbenějšími předměty jsou tamilština a matematika. Chce se stát učitelkou.


| Autor: administrator | Vydáno dne 14. 10. 2014 | 1230 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Předškolákům se u nás líbilo

Během měsíce ledna přicházely do naší školy děti z mateřských škol, jako každý rok před zápisem, aby si ji pořádně prohlédly a trochu poznaly jak to ve škole vypadá. Protože budou chodit už brzy do 1.třídy, je pro ně zajímavé si prostory školy prohlédnout, poznat své starší kamarády a seznámit se třeba s novými.


| Autor: Alena Machalová | Vydáno dne 12. 02. 2014 | 1326 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání

Ředitel Základní školy Oskol Kroměříž, příspěvková organizace, Mánesova 3861, Kroměříž rozhodl v souladu s § 46, § 165 odst.2 písmeno e) a § 183 odst.2 zákona č.561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů , takto:

Žáci s registračními čísly :

 

1

přijat(a)

13

přijat(a)

25

přijat(a)

37

přijat(a)

49

přijat(a)

2

přijat(a)

14

přijat(a)

26

přijat(a)

38

přijat(a)

50

přijat(a)

3

přijat(a)

15

přijat(a)

27

přijat(a)

39

přijat(a)

51

přijat(a)

4

přijat(a)

16

přijat(a)

28

přijat(a)

40

přijat(a)

52

přijat(a)

5

přijat(a)

17

přijat(a)

29

přijat(a)

41

přijat(a)

53

přijat(a)

6

přijat(a)

18

přijat(a)

30

přijat(a)

42

přijat(a)

54

přijat(a)

7

přijat(a)

19

přijat(a)

31

přijat(a)

43

přijat(a)

55

přijat(a)

8

přijat(a)

20

přijat(a)

32

přijat(a)

44

přijat(a)

57

přijat(a)

9

přijat(a)

21

přijat(a)

33

přijat(a)

45

přijat(a)

58

přijat(a)

10

přijat(a)

22

přijat(a)

34

přijat(a)

46

přijat(a)

59

přijat(a)

11

přijat(a)

23

přijat(a)

35

přijat(a)

47

přijat(a)

60

přijat(a)

12

přijat(a)

24

přijat(a)

36

přijat(a)

48

přijat(a)

 

 

 

se přijímají k základnímu vzdělávání do Základní školy Oskol Kroměříž, příspěvková organizace, Mánesova 3861, Kroměříž na školní rok 2014/15.

Odůvodnění

Řízení o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zahájeno z podnětu zákonných zástupců přihlášením žáka k zápisu k povinné školní docházce na naší škole.Splněna byla všechna zákonná kriteria vyplývající z § 36 školského zákona č.561/2004 Sb. v platném znění.Na základě těchto skutečností zjištěných při zápisu jsem rozhodl o přijetí do 1.ročníku ZŠ Oskol Kroměříž, příspěvková organizace, Mánesova 3861 Kroměříž.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru školství, mládeže a sportu, prostřednictvím ředitele ZŠ Oskol Kroměříž, příspěvková organizace, Mánesova 3861, Kroměříž.

Vyvěšeno dne 6. února 2014

PaedDr.Oldřich Gejda

ředitel školy| Autor: administrator | Vydáno dne 06. 02. 2014 | 614 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Evropský Týden mobility u nás ve škole

Ve dnech 16.- 22.9. se naše město připojilo k Evropskému týdnu mobility, který je zaměřen k ochraně Země před narůstajícím počtem aut ve městech a ukázat lidem i jiné možnosti dopravy zaměřené zejména na pěší turistiku nebo cyklistiku. I naše škola se přidala k těmto akcím. Se žáky jsme besedovali o možnostech dopravy, vysvětlovali si ochranu planety, shlédli jsme zajímavé filmy o aktivním přístupu lidí při řešení problémů s dopravou ve městě s ukázkami přeplněných silnic a dálnic ve velkých městech.


| Autor: Alena Machalová | Vydáno dne 08. 10. 2013 | 1759 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Napsali o nás - sportovní třídy

Článek Venduly Pudelkové, Kroměřížský deník

 | Autor: administrator | Vydáno dne 03. 06. 2013 | 677 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Zdravé zuby

Další projektový den na 1.stupni proběhl ve středu 3.dubna. Měl stejný název jako celostátní program pro školy – Zdravé zuby. Tento projekt jsme opět zařadili proto, že péče dětí o zuby je důležitá, ale stále hodně zanedbávaná. Zoubky našich dětí nejsou v takovém pořádku jak bychom si představovali.

Ve všech třídách probíhalo vyučování zaměřené na toto téma spojené s různými formami práce. Někde žáci malovali obrázky úsměvů plných krásných bílých zubů nebo poznávali části zubu, v další třídě vyhledávali na internetu zajímavé informace z odborných článků o prevenci u nás a v cizině nebo o zubních kazech, někteří třídili přinesené výrobky pro ústní hygienu, dále jsme počítali příklady a statistiky, vyráběli vlastní plakáty zaměřené na péči o zuby a prevenci, a také třídili potraviny, které zubům škodí nebo prospívají. Ochutnávka těch škodlivých sladkostí byla sice lepší, ale mlsat často nebudeme.

Kromě této práce ve třídách odcházely jednotlivé ročníky na prezentaci k p. uč. Küršnerové, která si pro všechny připravila povídání o zdravých zubech s ukázkami a spoustou materiálu. Na závěr si žáci vyčistili své zoubky přinesenými kartáčky a bedlivě se navzájem kontrolovali, zda to dělají správně.

Celé dopoledne věnované péči a čistotě zubů bylo zajímavé a přínosné. Stále je ještě hodně dětí, kteří si zuby nečistí a nechodí ani k zubaři. Doufejme, že jsme ve všech vzbudili větší zájem o prevenci a o to, aby o své zuby pečovali dobře a hlavně pravidelně. Vždyť pěkný a zdravý úsměv je tak hezký a dělá často zázraky.

Machalová Alena| Autor: Alena Machalová | Vydáno dne 25. 04. 2013 | 690 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Vyučování v Muzeu

Když jsme ve škole probrali učivo Vlastivědy zaměřené na pravěk, Kelty a staré Slovany, chtěli jsme také zajít do Muzea, kde je stálá expozice právě k tomuto tématu. Nejdříve jsme se museli ale pořádně připravit a učivo ještě zopakovat, abychom v Muzeu mohli už samostatně pracovat. Paní učitelky nám připravily úkoly a pracovní list a my mohli vyrazit za dalším poznáváním nejstaršího období v našich dějinách i dějinách města a okolí.

Po příchodu do Muzea jsme si společně prohlédli všechny místnosti výstavy, poslouchali pozorně co nám paní učitelky povídají, hodně se ptali a každý exponát pořádně prohlíželi, abychom se pak dobře orientovali. Potom jsme dostali úkoly a pracovní listy a snažili se splnit vše, co bylo zadáno. Někdo pracoval sám, jiný si utvořil dvojice s kamarádem, aby si poradili a nebo se spojily skupinky žáků. Vybírali jsme jednotlivé panely a vitríny výstavy a z nich opisovali, obkreslovali, vypisovali a malovali zadané úkoly. Dost nás to bavilo, protože si každý musel najít tu správnou odpověď sám a tak si ověřit, jestli učivo umí a dával v úvodu pozor. Ten kdo chyboval byl naveden správnou cestou, aby úkoly také splnil. Když jsme došli zpátky do školy, pracovní list nám paní učitelky vyhodnotily a ti nejlepší dostali jedničku a všichni malou odměnu za pěknou práci.

 

Žáci IV. A, B, C


| Autor: administrator | Vydáno dne 10. 04. 2013 | 1351 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Zapsali jsme šikovné školáky

Minulý týden skončily zápisy do 1.tříd. Všechny školy čekaly na nové žáčky. Na naší škole jsme připravili pro ně pěkné prostředí, aby jim a rodičům bylo u nás dobře, i když někteří už ve škole byli s mateřskou školou, poznali třídy, tělocvičnu a škola se jim líbila. Pro děti byla nachystaná zajímavá pohádková cestu, na které potkávali známé postavičky z večerníčků a plnili jednoduché úkoly, aby ukázali co všechno už umí. Na cestu je přivedl pan Večerníček, předal paní učitelce a rodiče zavedl k jiné paní učitelce, aby vypsali zápisní lístek a dozvěděli se další informace a rady ohledně dětí, odkladu, rozšířeného vyučování anglického jazyka nebo tělocviku a další informace a požadavky školy.


| Autor: administrator | Vydáno dne 12. 03. 2013 | 1404 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Školení první pomoci

V těchto dnech přišly k nám do školy zdravotnice ČČK, aby pobesedovaly se žáky 1.a 2. stupně o prevenci úrazů a také první pomoci v rámci školení, které pořádají pravidelně pro všechny typy škol. Pro naše žáky bylo školení velmi zajímavé a poučné. Zdravotnice si připravily pestrý program, spoustu zajímavých situací a praktických ukázek. Tato školení proběhla ve všech třídách, od první až po devátou.

Žáci se dozvěděli, jak poskytnout první pomoc při úrazech, se kterými se mohou potkat jak v zimě při bruslení nebo lyžování, tak na jaře při jízdě na kole nebo kolečkových bruslích nebo v létě při koupání. Protože prevence je nejdůležitější. Vybavení lékárničky, řešení dopravních situací bylo pro ně už známé. Také telefonní čísla žáci dobře znají a když pomoc nemohou poskytnout sami, ví, kam se obrátit a co na místě nehody udělat.

Velkým zážitkem byla pro ty starší resuscitace na figuríně. Každý si ji vyzkoušel, aby zjistil, že to není vůbec jednoduché, ale při vážných nehodách a úrazech právě ona může zachránit život dítěti nebo dospělému. I když se žáky probíráme první pomoc a bezpečnost v různých hodinách, o prevenci úrazů slyší neustále, přesto tato školení s odborníky jsou pro ně zase jinak zajímavější, včetně různých pomůcek, které ve škole nemáme. Děkujeme zdravotnicím ČČK, které ochotně mezi nás přišly a také vedení školy, které nám školení zajistilo a Klubu rodičů za finanční příspěvek.

Machalová Alena| Autor: administrator | Vydáno dne 12. 03. 2013 | 638 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-105 | 105-120 | 120-121 |

Středisko výchovné péče
zřizuje krizovou linku v souvislosti s Covid-19. Více zde v pdf
Video Nenech se
zaměřené na šikanu natočené žákem naší školy Marcem Pastoriem.
Polonéza na školním plese
Krátké video z příprav a plesu.

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server