Vážení zákonní zástupci

V období od středy 14. 10. do pátku 23. 10. budou všichni žáci doma a bude probíhat výuka na dálku.

Týden 26. - 30. 10. bude v prázdninovém režimu, tedy bez výuky na dálku a zadávání úkolů.

O dalším postupu se rozhodne na základě vyhodnocení aktuální epidemiologické situace.

Další informace:

 • Od pondělí 19. 10. je možné, aby žáci, kteří se vzdělávají doma, chodili na obědy do školní jídelny. Více informací naleznete zde. V případě zájmu je nutné s předstihem objednat stravu na telefonních číslech školní jídelny 573 340 519, 603 839 847 (paní Míková). Obědy se budou ve školní jídelně vydávat v 11.00 – 11.30. Žáci budou chodit hlavním vchodem a zazvoní si na kancelář.
   
 • Zákonní zástupci žáků do 10 let budou mít nárok na ošetřovné. Škola potvrzení nevydává, zákonní zástupci si žádají u svého zaměstnavatele. Vice informací naleznete zde na stánce MPSV, kde je ke stažení dokument v pdf .
   
 • zadávání domácích úkolů a komunikaci se žáky a jejich rodiči budeme využívat systém Škola online, do kterého byste již
  měli být všichni zaregistrováni. Pokud tomu tak není, neprodleně proveďte registraci.
   
 • Žáci, kteří nemohou pracovat na počítačích, si mohou po dohodě s učiteli vyzvedávat uložené úkoly v kanceláři školy.
   
 • Součástí výuky budou on-line lekce z jednotlivých předmětů – na prvním stupni po dohodě s třídními učiteli, na druhém stupni po dohodě s vyučujícími jednotlivých předmětů (podobně jako v jarních měsících).
   
 • Naše škola byla vybrána jako škola vykonávající péči o žáky, kteří plní povinnou školní docházku, pokud tuto péči nemohou v krizové situaci vykonávat rodiče nebo zákonní zástupci. Cílovou skupinou jsou děti pracovníků IZS, ÚP, sociálních služeb, zdravotnictví.
  Více informací naleznete v následujícím článku:
  https://www.mesto-kromeriz.cz/aktuality/tiskove-zpravy/o-deti-hasicu-policistu-lekaru-i-zdravotniku-se-stara-zs-oskol/

 

Důležité upozornění:

Pokud otevíráte přílohy k domácím úkolům na mobilu, může se vám stát, že se některé z nich nezobrazí nebo neotevřou, protože mobilní aplikace nemá stejné funkce jako internetový prohlížeč.

Doporučujeme tedy v těchto situacích použít běžný internetový prohlížeč, ať už pracujete na počítači nebo v mobilním zařízení. Obecně doporučujeme, aby naši žáci pracovali na počítači a rozvíjeli si tak informační gramotnost.

S veškerými dotazy se obracejte na své třídní učitele. Aktuální informace budou k dispozici na školním webu a budou vám pravidelně zasílány na vaše maily.

Děkujeme za spolupráci a přejeme hodně trpělivosti a pevné zdraví.

 

 

Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 113 nalezených)

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-105 | 105-113 |
Informace

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání

Ředitel Základní školy Oskol Kroměříž, příspěvková organizace, Mánesova 3861, Kroměříž rozhodl v souladu s § 46, § 165 odst.2 písmeno e) a § 183 odst.2 zákona č.561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů , takto:

Žáci s registračními čísly :

 

1

přijat(a)

13

přijat(a)

25

přijat(a)

37

přijat(a)

49

přijat(a)

2

přijat(a)

14

přijat(a)

26

přijat(a)

38

přijat(a)

50

přijat(a)

3

přijat(a)

15

přijat(a)

27

přijat(a)

39

přijat(a)

51

přijat(a)

4

přijat(a)

16

přijat(a)

28

přijat(a)

40

přijat(a)

52

přijat(a)

5

přijat(a)

17

přijat(a)

29

přijat(a)

41

přijat(a)

53

přijat(a)

6

přijat(a)

18

přijat(a)

30

přijat(a)

42

přijat(a)

54

přijat(a)

7

přijat(a)

19

přijat(a)

31

přijat(a)

43

přijat(a)

55

přijat(a)

8

přijat(a)

20

přijat(a)

32

přijat(a)

44

přijat(a)

57

přijat(a)

9

přijat(a)

21

přijat(a)

33

přijat(a)

45

přijat(a)

58

přijat(a)

10

přijat(a)

22

přijat(a)

34

přijat(a)

46

přijat(a)

59

přijat(a)

11

přijat(a)

23

přijat(a)

35

přijat(a)

47

přijat(a)

60

přijat(a)

12

přijat(a)

24

přijat(a)

36

přijat(a)

48

přijat(a)

 

 

 

se přijímají k základnímu vzdělávání do Základní školy Oskol Kroměříž, příspěvková organizace, Mánesova 3861, Kroměříž na školní rok 2014/15.

Odůvodnění

Řízení o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zahájeno z podnětu zákonných zástupců přihlášením žáka k zápisu k povinné školní docházce na naší škole.Splněna byla všechna zákonná kriteria vyplývající z § 36 školského zákona č.561/2004 Sb. v platném znění.Na základě těchto skutečností zjištěných při zápisu jsem rozhodl o přijetí do 1.ročníku ZŠ Oskol Kroměříž, příspěvková organizace, Mánesova 3861 Kroměříž.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru školství, mládeže a sportu, prostřednictvím ředitele ZŠ Oskol Kroměříž, příspěvková organizace, Mánesova 3861, Kroměříž.

Vyvěšeno dne 6. února 2014

PaedDr.Oldřich Gejda

ředitel školy| Autor: administrator | Vydáno dne 06. 02. 2014 | 596 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Evropský Týden mobility u nás ve škole

Ve dnech 16.- 22.9. se naše město připojilo k Evropskému týdnu mobility, který je zaměřen k ochraně Země před narůstajícím počtem aut ve městech a ukázat lidem i jiné možnosti dopravy zaměřené zejména na pěší turistiku nebo cyklistiku. I naše škola se přidala k těmto akcím. Se žáky jsme besedovali o možnostech dopravy, vysvětlovali si ochranu planety, shlédli jsme zajímavé filmy o aktivním přístupu lidí při řešení problémů s dopravou ve městě s ukázkami přeplněných silnic a dálnic ve velkých městech.


| Autor: Alena Machalová | Vydáno dne 08. 10. 2013 | 1724 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Napsali o nás - sportovní třídy

Článek Venduly Pudelkové, Kroměřížský deník

 | Autor: administrator | Vydáno dne 03. 06. 2013 | 660 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Zdravé zuby

Další projektový den na 1.stupni proběhl ve středu 3.dubna. Měl stejný název jako celostátní program pro školy – Zdravé zuby. Tento projekt jsme opět zařadili proto, že péče dětí o zuby je důležitá, ale stále hodně zanedbávaná. Zoubky našich dětí nejsou v takovém pořádku jak bychom si představovali.

Ve všech třídách probíhalo vyučování zaměřené na toto téma spojené s různými formami práce. Někde žáci malovali obrázky úsměvů plných krásných bílých zubů nebo poznávali části zubu, v další třídě vyhledávali na internetu zajímavé informace z odborných článků o prevenci u nás a v cizině nebo o zubních kazech, někteří třídili přinesené výrobky pro ústní hygienu, dále jsme počítali příklady a statistiky, vyráběli vlastní plakáty zaměřené na péči o zuby a prevenci, a také třídili potraviny, které zubům škodí nebo prospívají. Ochutnávka těch škodlivých sladkostí byla sice lepší, ale mlsat často nebudeme.

Kromě této práce ve třídách odcházely jednotlivé ročníky na prezentaci k p. uč. Küršnerové, která si pro všechny připravila povídání o zdravých zubech s ukázkami a spoustou materiálu. Na závěr si žáci vyčistili své zoubky přinesenými kartáčky a bedlivě se navzájem kontrolovali, zda to dělají správně.

Celé dopoledne věnované péči a čistotě zubů bylo zajímavé a přínosné. Stále je ještě hodně dětí, kteří si zuby nečistí a nechodí ani k zubaři. Doufejme, že jsme ve všech vzbudili větší zájem o prevenci a o to, aby o své zuby pečovali dobře a hlavně pravidelně. Vždyť pěkný a zdravý úsměv je tak hezký a dělá často zázraky.

Machalová Alena| Autor: Alena Machalová | Vydáno dne 25. 04. 2013 | 669 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Vyučování v Muzeu

Když jsme ve škole probrali učivo Vlastivědy zaměřené na pravěk, Kelty a staré Slovany, chtěli jsme také zajít do Muzea, kde je stálá expozice právě k tomuto tématu. Nejdříve jsme se museli ale pořádně připravit a učivo ještě zopakovat, abychom v Muzeu mohli už samostatně pracovat. Paní učitelky nám připravily úkoly a pracovní list a my mohli vyrazit za dalším poznáváním nejstaršího období v našich dějinách i dějinách města a okolí.

Po příchodu do Muzea jsme si společně prohlédli všechny místnosti výstavy, poslouchali pozorně co nám paní učitelky povídají, hodně se ptali a každý exponát pořádně prohlíželi, abychom se pak dobře orientovali. Potom jsme dostali úkoly a pracovní listy a snažili se splnit vše, co bylo zadáno. Někdo pracoval sám, jiný si utvořil dvojice s kamarádem, aby si poradili a nebo se spojily skupinky žáků. Vybírali jsme jednotlivé panely a vitríny výstavy a z nich opisovali, obkreslovali, vypisovali a malovali zadané úkoly. Dost nás to bavilo, protože si každý musel najít tu správnou odpověď sám a tak si ověřit, jestli učivo umí a dával v úvodu pozor. Ten kdo chyboval byl naveden správnou cestou, aby úkoly také splnil. Když jsme došli zpátky do školy, pracovní list nám paní učitelky vyhodnotily a ti nejlepší dostali jedničku a všichni malou odměnu za pěknou práci.

 

Žáci IV. A, B, C


| Autor: administrator | Vydáno dne 10. 04. 2013 | 1315 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Zapsali jsme šikovné školáky

Minulý týden skončily zápisy do 1.tříd. Všechny školy čekaly na nové žáčky. Na naší škole jsme připravili pro ně pěkné prostředí, aby jim a rodičům bylo u nás dobře, i když někteří už ve škole byli s mateřskou školou, poznali třídy, tělocvičnu a škola se jim líbila. Pro děti byla nachystaná zajímavá pohádková cestu, na které potkávali známé postavičky z večerníčků a plnili jednoduché úkoly, aby ukázali co všechno už umí. Na cestu je přivedl pan Večerníček, předal paní učitelce a rodiče zavedl k jiné paní učitelce, aby vypsali zápisní lístek a dozvěděli se další informace a rady ohledně dětí, odkladu, rozšířeného vyučování anglického jazyka nebo tělocviku a další informace a požadavky školy.


| Autor: administrator | Vydáno dne 12. 03. 2013 | 1365 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Školení první pomoci

V těchto dnech přišly k nám do školy zdravotnice ČČK, aby pobesedovaly se žáky 1.a 2. stupně o prevenci úrazů a také první pomoci v rámci školení, které pořádají pravidelně pro všechny typy škol. Pro naše žáky bylo školení velmi zajímavé a poučné. Zdravotnice si připravily pestrý program, spoustu zajímavých situací a praktických ukázek. Tato školení proběhla ve všech třídách, od první až po devátou.

Žáci se dozvěděli, jak poskytnout první pomoc při úrazech, se kterými se mohou potkat jak v zimě při bruslení nebo lyžování, tak na jaře při jízdě na kole nebo kolečkových bruslích nebo v létě při koupání. Protože prevence je nejdůležitější. Vybavení lékárničky, řešení dopravních situací bylo pro ně už známé. Také telefonní čísla žáci dobře znají a když pomoc nemohou poskytnout sami, ví, kam se obrátit a co na místě nehody udělat.

Velkým zážitkem byla pro ty starší resuscitace na figuríně. Každý si ji vyzkoušel, aby zjistil, že to není vůbec jednoduché, ale při vážných nehodách a úrazech právě ona může zachránit život dítěti nebo dospělému. I když se žáky probíráme první pomoc a bezpečnost v různých hodinách, o prevenci úrazů slyší neustále, přesto tato školení s odborníky jsou pro ně zase jinak zajímavější, včetně různých pomůcek, které ve škole nemáme. Děkujeme zdravotnicím ČČK, které ochotně mezi nás přišly a také vedení školy, které nám školení zajistilo a Klubu rodičů za finanční příspěvek.

Machalová Alena| Autor: administrator | Vydáno dne 12. 03. 2013 | 618 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Naše první vysvědčení

Ve čtvrtek 31.ledna se rozdávala na všech školách pololetní vysvědčení, ve kterých učitelé zhodnotili úspěchy i neúspěchy všech žáků. Také naši žáci z 1.A a 1.B dostávali svá pololetní vysvědčení, která jsou ale jiná než všechna ostatní. Čím jsou jiná? Jsou to jejich první vysvědčení ! A protože jsou první, vyžadují si i slavnostní předávání, na které pak budou dlouho vzpomínat.

Na naší škole již několik let pololetní vysvědčení žákům 1.tříd slavnostně předáváme za účasti rodičů, pana ředitele, zástupců školy i nejstarších žáků 9.třídy. Letos si děti s paní učitelkami připravily pěkné vystoupení z písniček, říkanek a básniček a někteří zahrály na flétničky. Po rozdání očekávaných vysvědčení a sladké medaile si společně všichni zazpívali známou písničku „Není nutno“ a pak už děti odnesly ukázat svá vysvědčení přítomným rodičům. Samé jedničky u většiny z nich jim určitě udělalo radost. Přejeme všem hodně úspěchů v další školní práci.

Machalová Alena


| Autor: administrator | Vydáno dne 12. 03. 2013 | 1358 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Hurá do školy

V těchto dnech k nám do školy přicházejí na návštěvu jako každý rok před zápisem děti z mateřských škol, kteří se chystají do 1. třídy. Navštíví nás mateřské školy Gorkého, Štítného, Spáčilova a Mánesova I. a II., takže se potkáváme na chodbách i ve třídách se spoustou dětí. Jdou se mezi nás podívat jak se učí ve velké škole, na své bývalé kamarády, také si prohlédnout jak škola vypadá, co všechno v ní je a společně s našimi prvňáčky strávit kousek vyučování jako velcí, kde si povídají, zpívají, hrají a navzájem si mezi sebou ukazují co už umí a co se všechno ve škole učí.

Na rozloučenou si každý odnese malý dárek, který pro ně vyráběli všichni žáci 1.stupně. Potom přechází do tělocvičny školy, kde pro ně ti nejstarší žáci 9.třídy přichystali různé soutěže a hry. Celé dopoledne je pro všechny velmi příjemné. Věříme, že se předškolákům u nás zalíbí a s většinou z nich se setkáme brzy u zápisu.

Machalová Alena| Autor: administrator | Vydáno dne 12. 03. 2013 | 638 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání

Ve formátu pdf ke stažení zde.| Autor: administrator | Vydáno dne 06. 02. 2013 | 713 přečtení | Počet komentářů: 3 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Den otevřených dveří

Dne 8. 1.  2013 od 8:00 do 14:00 proběhne na naší škole den otevřených dveří.

Srdečně zveme všechny zájemce.| Autor: administrator | Vydáno dne 04. 01. 2013 | 696 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Školení první pomoci

V těchto dnech přišly opět k nám do školy členky ČČK, aby pobesedovaly se žáky 1.a 2. stupně o prevenci úrazů a první pomoci v rámci školení, které pořádají pravidelně pro všechny typy škol. Pro naše žáky bylo školení velmi zajímavé a poučné. Zdravotnice si připravily pestrý program, spoustu zajímavých situací a praktických ukázek podle věku dětí.


| Autor: Alena Machalová | Vydáno dne 26. 02. 2012 | 1407 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Zapsali jsme šikovné školáky

Minulý týden skončily zápisy do 1.tříd. Všechny školy čekaly na nové žáčky. Na naší škole jsme připravili pro ně pěkné prostředí, aby jim a rodičům bylo u nás dobře, i když někteří už ve škole byli s mateřskou školou, poznali třídy, tělocvičnu a škola se jim líbila.


| Autor: Alena Machalová | Vydáno dne 26. 02. 2012 | 1414 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Mikuláš ve škole

Mikulas 2011

V úterý 6.prosince přišel i k nám do školy Mikuláš s anděly a čerty. Žáci 9.C třídy se pečlivě připravili, aby své mladší spolužáky na 1.stupni pobavili a trochu i postrašili.

Dobrý Mikuláš chválil všechny hodné a pracovité děti a káral ty zlobivé. Andělé rozdávali nadílku, kterou dětem připravily paní učitelky a čtyři divocí a drzí čerti pobíhali po třídách, ječeli, malovali dětem po tvářích a občas i někoho odnesli, aby ho za chvíli v pořádku vrátili. Ti nejmenší prvňáčkové se báli o něco víc než ti starší, ale všichni recitací a písničkami udělali radost nebeské návštěvě, na kterou se těšili už od pondělí.

Mikulas 2011 Machalová Alena

 | Autor: Alena Machalová | Vydáno dne 17. 12. 2011 | 2610 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Perníky provoněly celou školu

Pernicky 2011

Aby nám čas do svátků rychleji utíkal, pekli jsme ve škole perníčky. Jejich vůně nám zpříjemnila jedno adventní odpoledne a také přiblížila blíž k Vánocům. Ve středu jsme se sešli s dětmi ve školní kuchyňce, rozdali připravené těsto a děti se svými formičkami se vrhly do práce. Všem se dařilo a za chvíli byly plechy plné srdíček, hvězdiček, sněhuláků, rybiček, zvonečků a dalších tvarů.

Když se pekly v troubě, celá škola voněla. Nakonec si děti perníky ozdobily bílkovou polevou. I když se občas dostala i na stůl mimo perníčky, přesto byl výsledek velmi pěkný. Všichni si domů spokojeně odnášeli své perníky, aby si pochutnala celá rodina. K Vánocům je zase o kousek blíž.

Machalová Alena


| Autor: administrator | Vydáno dne 17. 12. 2011 | 1431 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-105 | 105-113 |

Středisko výchovné péče
zřizuje krizovou linku v souvislosti s Covid-19. Více zde v pdf
Video Nenech se
zaměřené na šikanu natočené žákem naší školy Marcem Pastoriem.
Polonéza na školním plese
Krátké video z příprav a plesu.

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server