Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 121 nalezených)

| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-105 | 105-120 | 120-121 |
Informace

17. listopad u nás ve škole

V období od 11. do 18. listopadu na Základní škole Oskol probíhal projektový týden, který se nesl v duchu oslav výročí 30 let od sametové revoluce. Právě v tomto týdnu si naši žáci připomněli události 17. listopadu roku 1989, ale také ostatní „devítková“ výročí, která v naší novodobé historii hrála významnou roli. Osvětleny byly nejen události z roku 1989, ale také z roku 1939, komunistické zločiny nebo Palachova pochodeň.

V pondělí 11.11. ve školním rozhlase zazněly události ze 14.,15. a 16. března 1939. Ranní žákovská hlášení se školní budovou linula každý den a byla přizpůsobena prvnímu i druhému stupni. Téhož dne v odpoledních hodinách proběhla beseda s názvem 17. listopad ze všech stran. Na této besedě vystoupily studentky Arcibiskupského gymnázia Kroměříž, sl. Kubátová a Ryšavá, aby k našim žákům promluvily o vnímaní sametové revoluce mladou generací. Kromě vhodně vybraných audiovizuálních záznamů návštěvníky této akce do reality listopadových událostí přenesla také autentická vyprávění našich tří paní učitelek - Mgr. Evy Horákové, PaedDr. Leony Minaříkové a Mgr. Lívie Nagyové, které se prostřednictvím rozhovoru podělily o své vlastní zážitky z listopadu 89.

K letošnímu 30. výročí listopadové sametové revoluce se na naší škole konala i beseda se členem Konference politických vězňů Ing. Jaroslavem Řihákem, pamětníkem komunistického režimu v letech 1948-1989. Akce se zúčastnili žáci 9. ročníků a jeho životnímu příběhu tiše naslouchali. Ve třídě převládaly pocity úcty, empatie, smutku a obdivu. Obdivu k muži, který ve svých 92 letech podal žákům autentické svědectví o velmi těžké době a o hodnotách života.

Projektový týden vyvrcholil v pátek 15.11., kdy se celá škola shromáždila venku před budovou a vcítila se do atmosféry na Václavském náměstí symbolickým zazvoněním klíči. Celý týden se vydařil a školní žákovský parlament se setkával se samými kladnými ohlasy.

Za školní parlament mluvčí Prokop Janský| Autor: administrator | Vydáno dne 03. 12. 2019 | 124 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Beseda s pamětníkem u příležitosti 30. výročí sametové revoluce

Přivítali jsme váženého hosta Ing. Jaroslava Řiháka.

K letošnímu 30. výročí listopadové sametové revoluce se na naší Základní škole Oskol konala i beseda se členem Konference politických vězňů Ing. Jaroslavem Řihákem, pamětníkem komunistického režimu v letech 1948-1989. Byl vychováván v katolické víře, ta ho provázela celý život.

Už od dětství byl technicky nadaný, a tak po střední průmyslové škole nastoupil na Vysokou školu elektrotechnickou v Brně. Byl z ní však dvakrát vyloučen. V roce 1947 nastoupil na Vysokou školu elektrotechnickou, v Praze byl týden před obhajobou již napsané diplomové práce 19. května 1952 zatčen. V procesu Josefa Bárty a spol., jednom z největších monstrprocesů proti církvi, ho odsoudili k 9 letům odnětí svobody, propadnutí veškerého jmění a ztrátě čestných práv občanských na dobu deseti let. Ve vězení ve Vinařicích u Kladna a ve Rtyni v Podkrkonoší, kde pracoval v uhelných dolech, strávil tři a půl roku, než byl podmínečně propuštěn. Přesto jako bývalý politický vězeň zůstal na své pozici dělníka a až po dlouhých letech byl přeřazen do technické skupiny jako konstruktér.


| Autor: administrator | Vydáno dne 28. 11. 2019 | 288 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Divadelní představení – Pan Kaplan má třídu stále rád

Ve čtvrtek 7. listopadu zhlédli žáci šestých tříd v Městském divadle Zlín představení Pan Kaplan má třídu stále rád. Inscenace o záludnostech vyučování cizí řeči poskytla žákům humorný pohled na to, kterak se přistěhovalci mají udomácnit ve své nové domovině.

Hledají - li nový domov, musí i nový jazyk objevovat. Lehce se v něm ale ztratí, zbloudí, lopotí a klopýtají, až svého laskavého učitele jazyků přivádí k zoufalství. Příběh o zdolávání neuvěřitelných zákrut cizího jazyka ve třídě plné lidí, kteří už dávno překročili školní léta se všem žákům velmi líbil.

Mgr. Jana Královičová| Autor: administrator | Vydáno dne 14. 11. 2019 | 137 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Oskolský desetiboj pro malé školáky

V pondělí 23.9. připravila naše škola sportovní odpoledne pro děti a rodiče. Těšili jsme se hlavně na budoucí školáky a jejich rodiče z okolních mateřských škol, aby přišli mezi nás a zahráli si, zasportovali a seznámili se s naší školou. Pozvali jsme také školáky ze ZŠ Komenského, kteří odpoledne přišli se svými vychovatelkami a také naše žáky ze ŠD.

Na začátku desetiboje si děti vyzvedly u startu kartičku se jménem a stanovišti a pak už se rozběhly na hřiště, kde se jim věnovaly paní učitelky z 1.stupně. Mohly si vyzkoušet skok do výšky na výškovou matraci, běh na 50 metrů, prolézání tunelem, házení míčků na cíl, skákání přes švihadlo, fotbálek a kopání na bránu, přehazování přes síť, točení obručí, slalom mezi kuželi nebo opičí dráhu. Na každém stanovišti po splnění úkolu dostaly razítko a když jich nasbíraly všech 10, vyzvedly si odměnu - ozdobné lízátko, diplom a Brumíka.

Po celou dobu akce pro dobrou náladu vyhrávala hudba s dětskými a pohádkovými písničkami. Odpoledne se velmi vydařilo díky pěknému podzimnímu počasí a radost dětí, které odcházely s úsměvem, byly pro nás odměnou. Za rok se opět určitě sejdeme zase.

Machalová Alena| Autor: administrator | Vydáno dne 03. 10. 2019 | 120 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Začal nový školní rok

Obrázek ilustračníDruhého září začal školní rok pro všechny žáky základních a středních škol. Také naše škola Oskol přivítala po prázdninách všechny žáky, kteří se odpočinutí vrátili zpět do lavic, jejich učitele a hlavně nové prvňáčky, které doprovodili do školy rodiče nebo prarodiče.

Tento den začala paní ředitelka svým projevem ve školním rozhlasu, ve kterém mimo jiné popřála všem žákům i pedagogům hodně úspěchů ve školní práci. Osobně pak přivítala nejmladší prvňáčky v jednotlivých třídách 1.A, 1.B, 1.C a 1.D společně s paní zástupkyní a zástupcem zřizovatele školy panem K. Holíkem.

První den ale nebyl nijak náročný, starší žáci zůstali ve třídách dvě vyučovací hodiny, prvňáčci odcházeli s rodiči po deváté hodině. Ale zítra už to začne naostro. Přejeme všem dětem, aby se jim dařilo, aby je učení bavilo, aby dostávali pěkné známky, aby měli spoustu kamarádů a aby také zažili hodně nových věcí a učitelům pevné nervy, dobrou náladu, spokojenost a samé super žáky.

Alena Machalová


| Autor: administrator | Vydáno dne 12. 09. 2019 | 435 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Rodinné setkání na školním pozemku ZŠ Oskol Kroměříž

Závěr školního roku byl na ZŠ Oskol plný netradičních akcí. Jednou z nich bylo i rodinné setkání rodičů, žáků a vyučujících tříd s prvky Montessori, které bylo tentokrát zaměřeno na školní pozemek. Rodiče s dětmi veselými barvami natřeli plot u školního pozemku, vyrobili kompostér, zrenovovali lavice pro venkovní použití a vytvořili prostor pro výuku v parku školní družiny. Na závěrečném pikniku se členové spolku dohodli nejen na termínu dalšího podobného setkání v září, ale také na vytvoření elektronického systému péče o pozemek s dálkovým přístupem, v rámci kterého se mohou rodiče a děti zapisovat do „služeb“ zalévání našich rostlin v době školních prázdnin.

Díky našim iniciativním rodičům, šikovným dětem a ochotným učitelkám se akce velmi vydařila.

Mgr. Hana Ginterová, ředitelka školy


| Autor: administrator | Vydáno dne 09. 07. 2019 | 362 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Ocenění našich úspěšných žáků v rámci nově zřízeného Klubu talentů ZŠ Oskol

V letošním školním roce jsme se v naší základní škole rozhodli založit Klub talentů ZŠ Oskol, jež by měl sdružovat naše žáky, kterým se daří dosahovat úspěchů a ocenění v různých oblastech.

Členem klubu se může stát každý, kdo

• opakovaně nebo vícenásobně dosáhne úspěchu ve sportovních, literárních, uměleckých či vědomostních soutěžích okresního, krajského nebo celostátního formátu

• opakovaně dosahuje vynikajících studijních výsledků • opakovaně reprezentuje školu na školních a mimoškolních akcích a šíří tak dobré jméno školy

• se opakovaně nebo dlouhodobě podílí na činnostech ve prospěch ostatních žáků a učitelů a ve prospěch celé školy • svým chování a vystupování trvale pozitivně přispívá k vytváření pozitivního klimatu ve škole

• se trvale podílí na zkvalitňování estetického a funkčního prostředí ve třídách a prostorách školy

Volba žáků, kteří se stanou členy klubu, bude probíhat jednou za pololetí a budou se na ní podílet nejen pedagogové, ale také sami žáci prostřednictvím žákovského parlamentu. První volba proběhne v září 2019 a o jejích výsledcích vás budeme informovat.

V rámci Klubu talentů Oskol budou na konci každého školního roku oceněni žáci, kteří dosáhli významných ocenění v různých oblastech v rámci aktuálního školního roku a mají tak připraveny pozice pro budoucí vstup do Klubu talentů. Přehled letošních oceněných, kteří se sejdou s vedením školy a svými třídními učiteli ve středu 26. června, aby převzali pamětní listy a odměnu, najdete v následujícím dokumentu.

Všem oceněným blahopřejeme, děkujeme jim za radost a zadostiučinění, které nám svými úspěchy přináší, a přejeme jim hodně dalších následovníků.

 

Mgr. Hana Ginterová – ředitelka školy| Autor: administrator | Vydáno dne 24. 06. 2019 | 140 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Škola v přírodě 5. ABC - Revika

byla prima Letos na konci května byli žáci 5. A,B,C na Škole v přírodě v rekreačním středisku Revika, které se nachází v krásné přírodě nedaleko Vizovic. Ubytování bylo velmi pěkné v třílůžkových nebo čtyřlůžkových pokojích s balkonkem. Také jídlo nám všem chutnalo. Dopoledne jsme se učili v učebnách nebo venku podle počasí a odpoledne jsme vyráželi za dobrodružstvími zaměřené na pětidenní hru z Divokého Západu.

Všechny čtyři skupiny bojovaly ve svých barvách, aby získaly co nejvíce kusů dobytka do ohrady. S tím vším byly spojené vycházky, sportovní zápolení – kovbojská olympiáda, výroba triček, papírových koní, návštěva Vizovic a zámku, exkurze do místní sklárny, karneval v maskách kovbojů a indiánů s diskotékou. Týden uběhl jako voda a všichni jsme se vrátili domů spokojení a příjemně unavení. I když počasí nám letos nepřálo, nikomu to nevadilo. Pobyt mimo školu a domov dává dětem možnost lépe se poznat v různých situacích, navázat nová přátelství, které jim pomůžou v novém školním roce, kdy se potkají v šestých třídách.

Machalová Alena


| Autor: administrator | Vydáno dne 17. 06. 2019 | 407 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Změna konzultačních hodin školního psychologa

Od 1.1.2019 došlo k rozšíření konzultačních hodin školního psychologa

Pondělí 7:00 – 15:00
Úterý 7:00 – 14:00 v době třídních schůzek 14:30 – 17:30
Středa 7:00 – 13:00
Čtvrtek 7:00 – 12:00

V průběhu dne se vyskytuji po celém prostoru školy. Někdy bývám ve třídách, ve sborovně, v pracovnách učitelů apod. Proto Vás prosím, abyste si schůzku se mnou dopředu domlouvali, a to prostřednictvím níže uvedených kontaktů:

Telefon: 573 331 188

Email: psycholog@zsoskol.cz| Autor: administrator | Vydáno dne 14. 01. 2019 | 212 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Žáci ZŠ Oskol pomáhají v ZOO Zlín

Zoo Zlín

Stromy se již zbarvily do žlutých a červených odstínů a postupně své listí shazují. Doba úklidu zahrádek před zimou je již v plném proudu, a proto jsme jako škola přislíbili výpomoc s hrabáním listí zlínské zoologické zahradě. Pracovníci zoo byli velmi mile překvapeni s jakým nadšením se žáci sedmých ročníků úkolu zhostili. Práce v prostředí zoologické zahrady jim šla pěkně od ruky a za krátký čas odvedli velký kus práce.

Žáci si rozdělili úkoly a spolupracovali jako jeden tým, díky čemuž zvládli práci rychle a efektivně. Za svou píli si vysloužili nejen procházku v zoologické zahradě, ale také program v pavilonu rejnoků s výkladem a možností krmení. Vše měli naši žáci zdarma jako projev poděkování zoologické zahrady. Jako základní škola jsme velmi rádi za možnost pomoci Zoo Lešná s provozem a jak pravili sami žáci: "Už teď se těšíme na další spolupráci!".

Mgr. Markéta Vlasáková

 | Autor: administrator | Vydáno dne 07. 11. 2018 | 507 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Sportovní odpoledne pro předškoláky a školáky

2018 - 10 Sportovní odpoledne 9.10.V úterý 9.10. připravila naše škola Sportovní odpoledne pro děti i rodiče. Chtěli jsme přilákat hlavně budoucí školáky a jejich rodiče z okolních mateřských škol, ale mohl přijít každý, kdo si chtěl zahrát a zasportovat a tak jsme uvítali žáky z naší ŠD a hlavně pozvané žáky ze ZŠ Slovan.

Děti, kteří přišly, dostaly na startu kartičku se jménem a pak už se rozběhly mezi jednotlivá stanoviště na hřišti, kde se jim i rodičům věnovaly paní učitelky z 1.stupně. Mohly si vyzkoušet skok na výškovou matraci a trampolínu, běh na 50 metrů, prolézání 2 látkovými tunely, házení míčků do barevných košů, skákání přes švihadlo, kopání na fotbalovou bránu, přehazování přes síť, točení obručí, slalom mezi kuželi, skok do dálky nebo opičí dráhu.

Na každém stanovišti po splnění úkolu dostaly razítko a když nasbíraly všechna, vyzvedly si odměnu - ozdobné lízátko, diplom, oplatek nebo pitíčko. Po celou dobu akce pro dobrou náladu vyhrávala hudba s dětskými a tanečními písničkami. Sportovní odpoledne se velmi vydařilo i díky krásnému podzimnímu počasí. Radost dětí, kteří odcházely s úsměvem a spokojení rodiče, byly pro nás velkou odměnou. Náš „ desetiboj“ se povedl a určitě se příští rok bude opakovat.

Machalová Alena| Autor: administrator | Vydáno dne 18. 10. 2018 | 245 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Sběr sušené kůry z citrónů a pomerančů

Od začátku školního roku až do konce května probíhala na naší škole soutěž ve sběru sušené kůry z citronů a pomerančů. Zúčastnit se mohl každý žák z prvního i druhého stupně. Celkem se žákům podařilo nasbírat přes 18 kg sušené pomerančové kůry, přičemž se zapojilo 24 sběračů z celé školy. Patnáct nejlepších žáků, kteří kůru přinesli, dostalo nejen sladkou odměnu, ale také drobné ceny v podobě různých školních potřeb. Všem sběračům ještě jednou děkujeme. Získané peníze, které škola za usušenou kůru obdrží, budou použity dle potřeby na odměny pro sběrače, kulturní akce nebo zájmovou činnost kroužků ve škole.

Mgr. Markéta Vlasáková| Autor: administrator | Vydáno dne 08. 06. 2018 | 449 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Změna dodavatele školního automatu - NEDOBÍJET karty!

Vážení rodiče,

z důvodu přechodu na nového dodavatele projektu Ovoce a mléko do škol, se bude rušit školní automat.

Prosíme Vás, abyste již nedobíjeli karty nebo dobili svým dětem karty do školního automatu tak, aby celou částku z karty vyčerpali do 30. 6. 2018.

Vrácení nevyčerpaných peněz nebude možné!!!| Autor: administrator | Vydáno dne 18. 05. 2018 | 267 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Umíme už první pomoc

2018 - 03 - Prvni pomoc pro prvňáčky

V měsíci březnu přišly k nám do školy členky ČČK, aby seznámily žáky 1. a 2. stupně s prevencí úrazů a procvičily s nimi zásady i praktické ukázky první pomoci v rámci zdravotnického školení, které pořádají pravidelně pro všechny typy škol. Pro naše žáky bylo toto školení zase velmi zajímavé a poučné. Zdravotnice si připravily pestrý program pro jednotlivé ročníky, spoustu zajímavých situací a praktických ukázek podle věku dětí. Školení probíhala ve všech třídách, od první až po devátou.

Žáci se dozvěděli, jak poskytnout první pomoc při úrazech, se kterými se mohou setkat jak v zimě při bruslení nebo lyžování, tak na jaře při jízdě na kole nebo kolečkových bruslích nebo v létě při koupání. Prevence je nejdůležitější. Vybavení lékárničky a řešení dopravních situací bylo pro ně už známé. Také telefonní čísla žáci dobře znají a když pomoc nemohou poskytnout sami, ví, kam se obrátit a co na místě nehody udělat.

Prakticky si zkusili ošetření krvácení z nosu, zalepení drobné rány, využití trojcípího šátku při úrazu hlavy nebo ruky, ošetření tepenného krvácení. Velkým zážitkem je vždy pro ty starší resuscitace na figuríně. Každý si ji vyzkoušel, aby zjistil, že to není vůbec jednoduché, ale při vážných nehodách a úrazech právě ona může zachránit život dítěti nebo dospělému. I když se žáky učitelé probírají první pomoc a bezpečnost v různých předmětech, o prevenci úrazů také stále slyší, přesto tato školení s odborníky je pro ně zase jinak zajímavější, včetně různých pomůcek, které ve škole nemáme. Děkujeme zdravotnicím ČČK, které ochotně mezi nás přišly, vedení školy, které nám školení zajistilo a SRPŠ za zafinancování pro všechny žáky.

Machalová Alena| Autor: administrator | Vydáno dne 16. 03. 2018 | 281 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Informace

Naše první vysvědčení

2018 - 01 Slavnostní předávání vysvědčení 2018Ve středu 31.ledna se rozdávala na všech školách pololetní vysvědčení, ve kterých učitelé zhodnotili úspěchy i neúspěchy všech žáků. Také naši školáci z 1.A, 1.B, 1.C a 1.D dostávali svá pololetní vysvědčení, která byla ale pro ně jiná než pro ostatní žáky. A proč byla jiná? Byla to jejich první vysvědčení ! A protože byla první, vyžadovaly i slavnostní předávání, na které pak budou všichni dlouho vzpomínat. Na naší škole již několik let pololetní vysvědčení žákům 1.tříd slavnostně předáváme za účasti rodičů, pana ředitele, zástupců města i nejstarších žáků z 9.tříd.

Letos si děti s paní učitelkami připravily hezké vystoupení, aby všem předvedly, co se už ve škole naučily. Žáci 1.A a 1.C třídy společně zpívali a přednášeli, žáci z 1.B popisovali v básničkách písmenka z abecedy a žáci z 1.D Montessori třídy se pochlubili dramatizací pohádky O dvanácti měsíčkách. Všechna vystoupení byla pěkně připravená, žáci je předvedli s velkou chutí, aby udělali radost paní učitelkám a hlavně rodičům. Pak už následovalo samotné předávání očekávaného vysvědčení za pomoci starších žáků, kteří jim navlékali barevné šerpy.

Skoro všichni žáci měli na vysvědčení samé jedničky a žáci třídy Montessori pak pěkná slovní hodnocení. Rodiče byli určitě na své školáky pyšní. Na závěr jsme dětem popřáli hodně úspěchů do další práce, rodičům vyslovili poděkování za pomoc a spolupráci a paní učitelkám za jejich práci předali kytičky. Celé dopoledne proběhlo v příjemné slavnostní atmosféře plné radosti, úsměvů a spokojenosti.

Machalová Alena| Autor: administrator | Vydáno dne 07. 02. 2018 | 286 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
| 0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90 | 90-105 | 105-120 | 120-121 |

Středisko výchovné péče
zřizuje krizovou linku v souvislosti s Covid-19. Více zde v pdf
Video Nenech se
zaměřené na šikanu natočené žákem naší školy Marcem Pastoriem.
Polonéza na školním plese
Krátké video z příprav a plesu.

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server