Přihlášky do 6. sportovní třídy

Autor: administrator <netusil(at)seznam.cz>, Téma: Zápis, Vydáno dne: 25. 02. 2021

Vážení zákonní zástupci

S ohledem na aktuální situaci bychom vás rádi informovali, že přijímání přihlášek do sportovní 6. třídy proběhne bezkontaktní formou.

Následující postup se týká jak žáků z jiných škol, tak žáků ZŠ Oskol, kteří doposud neodevzdali přihlášku.KDY:

Příjem přihlášek bude probíhat od 1. do 30. dubna 2021.

Informace o přijetí bude zaslána nejpozději 4. června 2021.

JAK:

  1. Vložením do schránky u vchodu školy označené slovem "zápis“ (k dispozici 24 hodin)
    Dokumenty vložte do eurosložky či jiného obalu!

  1. Mailem (v případě, že dokumenty budou naskenovány s podpisy) na skola@zsoskol.cz

  2. Zasláním do datové schránky školy r88mqm6

 

CO JE POTŘEBA DOLOŽIT:

  1. Přihláška do sportovní 6. třídy

  2. Doplňující dotazník k přihlášce do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy

Před podáním přihlášky si prosím prostudujte Informační leták pro 6. ročník - sportovní třída a Kodex žáka sportovní třídy ZŠ Oskol.

 

Pro případné dotazy jsme vám k dispozici každý všední den 8.00 – 12.00 na telefonních číslech nebo mailu:

573 331 188, 506 605 900, skola@zsoskol.cz – kancelář

573 331 199, 607 004 458, reditel@zsoskol.cz – ředitelna

 

Děkujeme vám za spolupráci
Vedení ZŠ Oskol