Začátek školního roku 2020 - info

Autor: administrator <netusil(at)seznam.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 08. 09. 2020

Informace k novému školnímu roku 2020/2021

 

Vážení rodiče, naši milí žáci

V úterý 1. 9. začíná nový školní rok a někteří naši žáci se vrací do školy po velmi dlouhé době.

Chtěli bychom vás ujistit, že jsme si vědomi mimořádnosti této situace a že se budeme v maximální možné míře snažit podpořit všechny děti při návratu do školního prostředí.

Od dětí očekáváme, že stejně tak, jako se většina z nich zodpovědně postavila k plnění svých úkolů zadávaných při domácím vzdělávání, budou se i nadále snažit znovu začlenit do všech oblastí školního života.

Ze strany rodičů uvítáme otevřenou komunikaci a vlastní inciativu při řešení případných potíží tak, abychom společnými silami mohli dětem co nejvíce pomoci.

Na oplátku můžeme slíbit, že budeme postupovat s rozvahou a nadhledem tak, aby jednotlivé povinnosti a úkoly přicházely k dětem ve zvládnutelné míře. Nemusíte se obávat, že budeme dohánět vše, co se v minulém roce nestihlo. Celou situaci společně vyhodnocujeme a upravujeme obsah učiva prvního pololetí tak, abychom se zaměřili na skutečné základy, na kterých budou děti dále stavět.

Začátek školního roku bude probíhat podle běžných pravidel, do kterých budou začleněna některá opatření pro posílení bezpečnosti žáků, učitelů i veřejnosti v souvislosti s Covid-19.

Zatím se jedná o standartní postupy, které by se mohly v případě rozhodnutí státních institucí nebo Krajské hygienické situace změnit. O případných změnách vás budeme informovat co nejdříve to bude možné.


 

Základní pravidla pro žáky:

  1. Žáci se pohybují ve všech prostorách školy bez roušek

  2. Na určených místech a ve všech učebnách jsou jim k dispozici prostředky k mytí a dezinfekci rukou, které jsou povinni používat dle pokynů učitelů a ostatních pracovníků školy

  3. Jednotlivé aktivity školního vyučování i činnosti školní družiny probíhají bez omezení


 

Základní pravidla pro zákonné zástupce a veřejnost:

  1. Nošení ochranných roušek v prostoru školy cizím osobám nepřikazujeme. Byli bychom všem vděční, pokud by na základě vlastního uvážení vstupovali do školy s rouškou v případě akcí pro větší množství cizích osob – zahájení školního roku, třídní schůzky. Chráníte tak nejen ostatní, ale také sebe.

  2. Prosíme rodiče, aby vzhledem k situaci zvážili počet osob, které se s jedním dítětem zúčastní slavnostního zahájení školního roku v prvních třídách, zejména pokud se jedná o malé děti a osoby epidemiologicky ohrožené.

  3. Pokud je to jen trochu možné, všechny záležitosti vyřizujeme v kanceláři školy a cizí osoby nepouštíme do dalších prostor.

  4. Toto platí i v případě vyzvedávání dětí ze školní družiny, kdy dospělé osoby čekají na děti ve vestibulu.

 

Děkujeme všem za pochopení a věříme, že společně vše zvládneme


Za všechny pracovníky školy ředitelka školy Mgr. Hana Ginterová