Informace k docházce žáků druhého stupně - klikněte pro celý článek

Autor: administrator <netusil(at)seznam.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 01. 06. 2020

Vážení zákonní zástupci.

Od pondělí 8. 6. je na základě aktuálního pokynu Ministerstva školství ČR možná občasná přítomnost žáků II. stupně ve škole.

Po dohodě s jednotlivými vyučujícími budou třídní učitelé zvát do školy ty žáky, kteří v průběhu domácího vzdělávání nebyli aktivní, neplnili úkoly a neodesílali podklady, na jejichž základě by bylo možné žáka doplňkově hodnotit na konci školního roku.Žáci budou mít možnost splnit některá zadání přímo ve škole za pomoci učitele.

Důležité upozornění:

Každý žák, který vstupuje do školy, musí mít krytá ústa a čestné prohlášení.

Čestná prohlášení je možné:

Bez čestného prohlášení a krytých úst nebude žák do školy vpuštěn.

Žáci se účastní práce ve škole podle rozpisu:


 

Žáci budou ze školy odcházet individuálně po splnění dohodnutých úkolů, nejpozději však 12.30 hod. Oběd není žákům II. stupně poskytován.

Odevzdávání učebnic a vyklízení skříněk ve třídách a šatnách

v týdnu od pondělí 22. 6. – středy 24. 6. řídí třídní učitelé na základě individuální domluvy.

Nové učebnice dostanou žáci v září.

Předávání vysvědčení proběhne v pátek 26. 6. (v rámci celé třídy a v rouškách)

Moc vás prosíme o pochopení naší situace. Děkujeme za spolupráci a vstřícnost a věříme, že i přes některé nepříjemné skutečnosti se nám společnými silami podaří úspěšně zvládnout velmi netypický konec školního roku.

 

V Kroměříži dne 29. 5. 2020
Mgr. Hana Ginterová – ředitelka školy