Dodatek k vnitřnímu řádu školní družiny

Autor: administrator <netusil(at)seznam.cz>, Téma: Družina, Vydáno dne: 20. 05. 2020

Stanovení výše úplaty v souvislosti s faktickým neposkytováním zájmového vzdělávání ve školní družině v době mimořádných opatření v souvislosti s nebezpečím nákazy Covid 19

V souvislosti se zákazem osobní přítomnosti žáků ve školní družině stanoveným usnesením vlády č. 210 č. 74/2020 Sb., o přijetí krizového opatření, neposkytuje škola účastníkům školní družiny zájmové vzdělávání.

Z tohoto důvodu bude v období od 1. 3. 2020 do 30. 6. 2020 (pokud nebude stanoveno jinak)

zrušena úplata za ŠD

Doposud zaplacené částky spadající do tohoto období budou vráceny zákonným zástupcům do konce měsíce června.

V Kroměříži dne 18. 5. 2020

Mgr. Hana Ginterová ředitelka školy