Informace o zápisových lístcích

Autor: administrator <netusil(at)seznam.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 17. 04. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

chci Vám sdělit informaci o vydání Zápisového lístku (ZL).

Zápisový lístek se bude vydávat každý den, odúterý 21. 4. 2020 , od : 9.00 –11.00 hodinv kanceláři školy. Zápisový lístek může vyzvednout buď žák anebo jeho zákonný zástupce. Převzetí ZL musí potvrdit svým podpisem.

Vzhledem k tomu, že od 24. 4. 2020 by měly být známé výsledky přijímacího řízení v učebních oborech, tak prosím sledujte webové stránky dané SŠ, kam jste podali přihlášky. Jedná se o ty žáky, kteří podávali obě přihlášky na učební obory. ZL je třeba potom co nejrychleji odevzdat na danou SŠ (podle nejnovějších informací do 5 pracovních dnů).

Žáci, kteří podali přihlášky na maturitní obory -včetně žáků 5. ročníku hlásících se na osmiletá gymnázia-mají čas. ZL se odevzdá až po konání jednotných přijímacích zkoušek, až po vyhodnocení Cermat testů.

Zápisové lístky si přesto vyzvedněte v kanceláři školy co nejdříve.

Žáci, kteří podali jednu přihlášku na maturitní obor, druhou přihlášku na učební obor, nejdříve budou dělat Cermat testy a v případě přijetí na maturitní obor se potom rozhodnou, na který obor, na kterou SŠ odevzdají ZL.

V případě, že potřebujete podrobnější informace, tak prosím neváhejte a napište mi email -poradce2@zsoskol.cz, anebo 20. 4 a 21. 4 2020 od 9.00-11.00 zavolejte do školy, 573 331 188 a případné nejasnosti, dotazy Vám pomohu vyřešit.

Mějte se hezky a přeji Vám pěkný den!

 

Mgr. Lívia Nagyová, VP – 2. stupeň